Quảng Ninh: Đạt kỷ lục cấp giấy chứng nhận đầu tư chỉ trong 12 giờ

Quảng Ninh: Đạt kỷ lục cấp giấy chứng nhận đầu tư chỉ trong 12 giờ

Tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho hai dự án của Công ty Foxconn Singapore PTE LTD chỉ trong 12 giờ làm việc, lập kỷ lục mới.

Quảng Ninh: Mục tiêu thu hút 1 tỷ USD vốn FDI là khả quan

Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã đặt mục tiêu thu hút 1 tỷ USD vốn FDI vào địa bàn. Để đạt được kết quả này, tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp và chính sách thu hút nhà đầu tư. Và kết quả đạt được cho thấy, Quảng Ninh đang có một triển vọng rất tích cực trong việc thu hút vốn FDI.

Thu hút vốn FDI vào Quảng Ninh

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, ông Hoàng Trung Kiên, cho biết rằng đến hết tháng 6/2023, tổng số vốn FDI thu hút vào Quảng Ninh đã đạt hơn 832 triệu USD, đạt 83% chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/TU và 69,3% kế hoạch của UBND tỉnh. Điều này cho thấy, Quảng Ninh đang thực hiện một công việc tuyệt vời trong việc thu hút vốn FDI.

Trong số các dự án FDI đã được cấp mới giấy đăng ký đầu tư, có 17 dự án, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, các dự án này tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điều này cho thấy, Quảng Ninh đang có một sự đa dạng trong việc thu hút vốn FDI và đang tạo ra nhiều cơ hội mới cho ngành công nghiệp của tỉnh.

Thành tựu cấp giấy chứng nhận đầu tư trong 12 giờ

Mới đây, Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho hai dự án của Công ty Foxconn Singapore PTE LTD tại Khu công nghiệp Sông Khoai. Điều đáng nói, cả hai dự án này đều được cấp giấy chứng nhận đầu tư chỉ trong 12 giờ làm việc, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định.

Để đạt được kết quả này, tỉnh Quảng Ninh đã sớm hoàn thành ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 và triển khai xây dựng Đề án thu hút nhà đầu tư FDI lớn, có thương hiệu vào tỉnh. Tỉnh đã tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc nguồn vốn FDI thế hệ mới vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, đặc biệt là Khu kinh tế ven biển Quảng Yên và Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Đồng thời, tỉnh cũng đã xây dựng các giải pháp, chiến lược xúc tiến đầu tư đối với các tập đoàn kinh tế lớn, có thương hiệu và uy tín.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã duy trì và nâng cao hiệu quả Tổ chăm sóc nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy giải quyết các thủ tục hành chính đối với các nhà đầu tư. Điều này cho thấy, tỉnh Quảng Ninh đang có một sự tận tâm và nỗ lực không ngừng trong việc thu hút vốn FDI và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Triển vọng trong việc thu hút vốn FDI

Với những thành tựu đã đạt được và những nỗ lực không ngừng của tỉnh Quảng Ninh, triển vọng trong việc thu hút vốn FDI là rất tích cực. Tỉnh đang thu hút các dự án FDI đa dạng, đặc biệt là các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, thân thiện môi trường, đóng góp lớn cho ngân sách và phát triển bền vững.

Đồng thời, Quảng Ninh cũng đang mở rộng đối tác đầu tư từ các thị trường truyền thống đến các thị trường mới. Điều này cho thấy, tỉnh đang có một sự đa dạng hóa trong việc thu hút vốn FDI và mở rộng mạng lưới đối tác đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc thu hút vốn FDI và đang có triển vọng rất tích cực trong tương lai. Với những nỗ lực không ngừng và các chính sách thu hút nhà đầu tư, Quảng Ninh đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

[question] Công ty Foxconn Singapore đã đầu tư vào tỉnh nào?,Tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được bao nhiêu vốn FDI đến thời điểm hiện tại?