Quảng Ninh - Đi săn đại bàng FDI: Kế hoạch thu hút nhà đầu tư lớn đến năm 2025

Quảng Ninh đã ký quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thu hút nhà đầu tư FDI lớn, có thương hiệu vào tỉnh đến năm 2025. Mục tiêu là tăng cường đầu tư FDI và phát triển kinh tế địa phương.

Quảng Ninh - Đi săn đại bàng FDI: Kế hoạch thu hút nhà đầu tư lớn đến năm 2025

Tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra kế hoạch mạnh mẽ để thu hút nhà đầu tư nước ngoài (FDI) lớn và có thương hiệu đến địa phương. Quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thu hút nhà đầu tư FDI lớn, có thương hiệu vào tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được ký bởi Quyền Chủ tịch tỉnh.

Tổ công tác này có nhiệm vụ tham mưu và triển khai xây dựng Đề án thu hút nhà đầu tư FDI lớn, có thương hiệu vào tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Dự kiến sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt trong Quý IV/2023 và xây dựng kế hoạch triển khai từng nội dung công việc cụ thể.

Cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan đã được ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Tổ trưởng tổ Đề án chủ trì. Tại cuộc họp, ông đã yêu cầu các thành viên Tổ công tác và các đơn vị liên quan xác định rõ các nội dung về phạm vi, đối tượng, danh mục nhà đầu tư và ngành nghề, lĩnh vực thu hút đầu tư của Đề án. Đồng thời, đặt mục tiêu rõ ràng về kết quả thu hút đầu tư cho từng mốc thời gian và giải pháp thực hiện.

Để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cao nhất trong thực tế, ông Bùi Văn Khắng cũng nhấn mạnh việc nghiên cứu tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên đề có tầm cỡ quốc tế, đoàn học tập kinh nghiệm trong công tác thu hút đầu tư. Đồng thời, nghiên cứu thuê đơn vị tư vấn uy tín để hoàn thiện Đề án.

Tính đến hết tháng 8/2023, tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Quảng Ninh đạt 853,93 triệu USD, đạt 85,4% chỉ tiêu Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh. Đây là kết quả đáng chú ý và đặt nền móng cho việc thu hút đầu tư FDI lớn hơn trong tương lai.

Trong 5 tháng cuối năm, Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút thêm ít nhất 745,37 triệu USD vốn FDI và gần 5,7 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách. Tổng cộng, tỉnh phấn đấu đạt ít nhất 1,5 tỷ USD vốn FDI và 51.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách trong năm 2023.

Để đạt được mục tiêu này, Quảng Ninh sẽ tập trung xúc tiến đầu tư với các thị trường và đối tác truyền thống, đồng thời tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch nhằm quảng bá tới các thị trường nhà đầu tư mới và nhóm nhà đầu tư đang nghiên cứu đầu tư. Đồng thời, sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư dự án.

Quảng Ninh đã tiếp đón và làm việc với hơn 80 lượt đoàn trong 8 tháng đầu năm, trong đó có 60 lượt đoàn đến nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội đầu tư. Tỉnh cũng đã tổ chức 2 hội nghị và tham dự trên 10 hội nghị xúc tiến đầu tư, gặp mặt doanh nghiệp có quy mô lớn với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế.

Quảng Ninh đang tự tin rằng với kế hoạch và các biện pháp thúc đẩy đầu tư FDI, tỉnh sẽ thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn và có thương hiệu, góp phần phát triển kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

[question] Tại sao tỉnh Quảng Ninh đang tìm cách thu hút nhà đầu tư nước ngoài?,Cách nào mà Quảng Ninh sẽ thực hiện để thu hút nhà đầu tư FDI?