Quảng Ninh - Giai đoạn tới với tăng trưởng bền vững

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng tổng sản phẩm GRDP trên 10% và thu ngân sách 55.600 tỷ đồng vào năm 2024, duy trì đà tăng trưởng "2 con số" trong gần 10 năm qua.

Quảng Ninh - Giai đoạn tới với tăng trưởng bền vững

HĐND tỉnh Quảng Ninh đã kết thúc kỳ họp cuối năm vào chiều ngày 8/12 với việc thông qua 28 Nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn tới. Điều đáng chú ý là hàng loạt chính sách hỗ trợ cho nhiều đối tượng đặc thù đã nhận được sự thống nhất cao, nhằm bảo đảm an sinh, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Những người có công với cách mạng và thân nhân

nhận được thêm hỗ trợ tiền điều dưỡng phục hồi sức khỏe, trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế và nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Cán bộ, công chức và người lao động đủ điều kiện làm việc thường xuyên tại 11 xã đảo và một số đảo khác

cũng sẽ được hỗ trợ tiền đi lại và sinh hoạt với mức 5 triệu đồng/tháng.

Quảng Ninh cũng có chính sách thu hút tối thiểu 298 bác sĩ

về làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp công lập và cơ sở cai nghiện ma túy, với mức hỗ trợ từ 200-750 triệu đồng tuỳ trình độ và khu vực về công tác. Đây là mức hỗ trợ tăng gấp 1,2 lần đối với nữ hoặc người dân tộc thiểu số.

HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng đã thông qua 28 Nghị quyết quan trọng, trong đó chủ đề năm 2024 được đặt là "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh". Tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất duy trì chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP trên 10%, tạo nền tảng vững chắc cho cả giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, GRDP bình quân đầu người của tỉnh sẽ đạt trên 10.000 USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Ninh sẽ đạt 55.600 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, với trọng điểm là thu hút vốn FDI ít nhất 3 tỷ USD. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR-Index, SIPAS và PAPI. Mục tiêu của tỉnh là không còn hộ nghèo và giảm 50% hộ cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh, cao gấp 1,4 lần so với mặt bằng chung toàn quốc.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, đã yêu cầu các cấp ngành địa phương phải chủ động khắc phục khó khăn và "nhìn về phía trước để tiến lên". Ông cũng nhấn mạnh việc chấn chỉnh tình trạng một bộ phận cán bộ có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh và trì trệ.

Ông Nguyễn Xuân Ký cũng khẳng định: "Kiên quyết khắc phục triệt để những yếu kém trong khâu tư vấn, khảo sát, thiết kế, chuẩn bị đầu tư, đấu thầu; bảo đảm các dự án khởi công mới, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024 đủ điều kiện phân bổ nguồn vốn ngay từ đầu năm theo quy định. Đồng thời, xử lý nghiêm tình trạng đầu năm ghi vốn - giữa năm điều vốn - cuối năm trả vốn, xóa bỏ cơ chế 'xin - cho', 'dưới duyệt - trên cấp', chạy theo cơ sở'".

Nguồn: Báo CafeF

[question] Chính sách hỗ trợ nào được thông qua tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Quảng Ninh?,Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP lên bao nhiêu trong giai đoạn tới?