Quảng Ninh: Khởi động Dự án nâng cấp và mở rộng, tăng công suất mỏ than Cao Sơn

Công ty than Cao Sơn thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức lễ khởi công Dự án nâng cấp và mở rộng, tăng công suất mỏ than Cao Sơn tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Khởi động Dự án nâng cấp và mở rộng, tăng công suất mỏ than Cao Sơn

Chiều ngày 5/8, Công ty cổ phần than Cao Sơn thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức lễ khởi công Dự án nâng cấp và mở rộng, tăng công suất mỏ than Cao Sơn tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của Tập đoàn TKV trong chiến lược phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và đất nước.

Dự án nâng cấp và mở rộng, tăng công suất mỏ than Cao Sơn đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch ngành than theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016. Giai đoạn đến năm 2020, dự án có tổng mức đầu tư là 1.829 tỷ đồng, công suất khai thác 4,5 triệu tấn than nguyên khai/năm, với trữ lượng than khai thác khoảng 65,7 triệu tấn than nguyên khai.

Dự án này sẽ được thực hiện trong vòng 22 năm với quy hoạch sử dụng đất là 958,3 ha, đảm bảo việc làm và thu nhập cho khoảng 3.400 lao động.

Ông Phạm Quốc Việt, Giám đốc Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV cho biết, Dự án nâng cấp và mở rộng, tăng công suất mỏ than Cao Sơn là dự án nối tiếp của dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn được triển khai từ năm 2008 và kết thúc ngày 31/12/2022. Công ty sẽ nỗ lực triển khai dự án đạt hiệu quả cao nhất, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, yêu cầu Công ty cổ phần than Cao Sơn triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả dự án từng năm và bền vững. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện và xử lý có hiệu quả các phát sinh trong quá trình khai thác dự án, đảm bảo an toàn, đời sống, thu nhập cho người lao động và đáp ứng đủ than cho nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt, ông cũng khuyến khích Công ty than Cao Sơn thực hiện tốt và nhất quán chủ trương phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi từ "Nâu sang Xanh" của tỉnh Quảng Ninh.

Dự án nâng cấp và mở rộng, tăng công suất mỏ than Cao Sơn sẽ đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

[question] Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn có công suất khai thác là bao nhiêu?,Dự án này dự kiến hoàn thành vào năm nào?