Quảng Ninh - Tỉnh giáp Trung Quốc đạt tăng trưởng hai chữ số 9 năm liên tiếp, mục tiêu thành phố năm 2030

Tỉnh giáp Trung Quốc tăng trưởng hai chữ số 9 năm liên tiếp, dự kiến lên thành phố năm 2030, quy mô kinh tế hơn 600.000 tỷ đồng
Quảng Ninh, tỉnh giáp Trung Quốc, tiếp tục duy trì tốt đà tăng trưởng kinh tế, dự kiến lên thành phố vào năm 2030 với quy mô kinh tế hơn 600.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh, một tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc, đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 11,03% trong năm 2023, gấp đôi trung bình cả nước và đứng đầu trong các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng.

Đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng hai chữ số, chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong suốt 60 năm qua, đặc biệt là trong gần 40 năm kể từ khi đổi mới.

Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh, quy mô GRDP của Quảng Ninh đạt 315.800 tỷ đồng vào năm 2023. Cơ cấu kinh tế của tỉnh phân bổ như sau: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 4,7%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 51,9%; khu vực dịch vụ chiếm 30,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 55.632 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 5%.

Quảng Ninh cũng đã thu hút tổng cộng 5 tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, vốn đầu tư trong nước đạt 1,9 tỷ USD, vượt 17,3% so với kế hoạch, trong khi vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 3,1 tỷ USD, gấp 3,1 lần so với kế hoạch và dẫn đầu cả nước.

Hiện nay, Quảng Ninh đã thu hút 174 dự án FDI từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 13,94 tỷ USD. Hong Kong (Trung Quốc) là đối tác hàng đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký chiếm 38,4%, tiếp theo là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)... Đầu tư đã được thực hiện vào 16/21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 51,73%, tiếp theo là các ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, dịch vụ...

Theo Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh, Quảng Ninh đã đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 hơn 10%.

Tỉnh sẽ xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm. Mục tiêu là đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10,90% trong năm 2024, với giá trị gia tăng từ các khu vực kinh tế: Khu vực I - Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,56%; Khu vực II - Công nghiệp - xây dựng tăng 9,83%; Khu vực III - Dịch vụ tăng 14,4%; Thuế sản phẩm tăng 7,98%.

Dự kiến thu ngân sách nhà nước đạt 55.600 tỷ đồng, trong đó: Thu ngân sách nội địa đạt 42.600 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu đạt 13.000 tỷ đồng. Tổng số lượt khách du lịch đạt 17 triệu, trong đó có 3 triệu khách quốc tế. Tổng thu từ ngành du lịch đạt 39.550 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,488 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 114.625 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP từ quý I đến quý IV dự kiến lần lượt là: 8,47%, 9,15%, 10,86% và 14,08%.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký, nhấn mạnh rằng cần tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược. Đầu tiên, hoàn thiện hạ tầng kinh tế số và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới. Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng quy mô dân số. Cuối cùng, tăng cường phát triển hạ tầng khu kinh tế và khu công nghiệp. Ông Ký cũng kêu gọi các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh phải tận dụng mọi nguồn lực và cơ hội để đạt kết quả tăng trưởng cao nhất, từ quý I, tạo đà tăng trưởng tích cực cho các quý tiếp theo.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tỉnh nào ở Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế hai chữ số trong 9 năm liên tiếp?,Quy mô kinh tế của tỉnh Quảng Ninh là bao nhiêu?