Quảng Trị dự kiến khởi công Cảng hàng không vào năm 2023

Quảng Trị dự kiến khởi công Cảng hàng không vào năm 2023

Quảng Trị dự kiến khởi công Cảng hàng không vào năm 2023

Cảng hàng không Quảng Trị là dự án trọng điểm của tỉnh, sẽ khởi công vào năm 2023 để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày 23/9, UBND tỉnh Quảng Trị đã phát hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại cuộc họp về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu khởi công trong năm 2023. Việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Thông báo Kết luận, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định 2079/QĐ-UBND ngày 8/9/2023 để phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn Nhà thầu thực hiện dự án thành phần 2 - Xây dựng Cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Để đảm bảo tiến độ GPMB và khởi công xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Gio Linh tập trung hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai các bước tiếp theo.

Cụ thể, UBND huyện Gio Linh sẽ làm chủ đầu tư toàn bộ dự án GPMB xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1) theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Gio Linh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 để bàn giao các hồ sơ liên quan đến dự án GPMB cho UBND huyện Gio Linh trong tháng 9/2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (đối với các hạng mục di dời tái định cư và di dời 2 trường học thực hiện thẩm định theo hướng chi phí bồi thường, hỗ trợ cho đơn vị bị ảnh hưởng) để trình UBND tỉnh phê duyệt theo nhiệm vụ đã được giao trước đó.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị sẽ được thực hiện tại các xã Gio Quang, Gio Hải và Gio Mai (huyện Gio Linh). Quy mô dự án theo quy hoạch là sân bay cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II. Công suất theo quy hoạch là 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là code C hoặc tương đương. Tổng số vị trí đỗ tàu bay là 5 vị trí code C (có khả năng đỗ tàu bay code E).

Dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong 50 năm, trong đó giai đoạn chuẩn bị dự án và đầu tư xây dựng kéo dài từ năm 2021 đến 2024. Thời gian vận hành và thu phí hoàn vốn dự kiến là 47 năm 4 tháng.

[question] Dự án Cảng hàng không Quảng Trị sẽ được khởi công vào năm nào?,Quy mô dự án Cảng hàng không Quảng Trị bao gồm những yếu tố gì?