Quốc Cường Gia Lai: Lợi nhuận quý IV/2023 cứu vãn cả năm

Quý IV 'gánh' lợi nhuận cả năm 2023 cho Quốc Cường Gia Lai
Quốc Cường Gia Lai: Lợi nhuận quý IV/2023 cứu vãn cả năm

Quốc Cường Gia Lai ghi nhận lợi nhuận cả năm 2023 ở mức 10,2 tỷ đồng, giảm 68% so với năm trước, nhưng lợi nhuận quý IV đã cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Quý IV/2023 đã trở thành cứu cánh cho Quốc Cường Gia Lai (mã QCG, sàn HoSE) khi công ty ghi nhận lợi nhuận cả năm 2023 ở mức 10,2 tỷ đồng, giảm 68% so với năm 2022. Mặc dù kết quả này vẫn thấp hơn so với năm trước, nhưng lợi nhuận quý IV đã cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận quý IV/2023 của Quốc Cường Gia Lai đạt 13,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 9,7 tỷ đồng cùng kỳ. Điều này cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh của công ty trong quý cuối năm.

Doanh thu và lợi nhuận

Doanh thu thuần của Quốc Cường Gia Lai trong quý IV/2023 đạt gần 155 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của công ty đã tăng 15% lên gần 40 tỷ đồng sau khi trừ đi giá vốn.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng bất động sản đã đóng góp nhiều nhất với 71 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ. Trong khi đó, nguồn thu bán điện gần như đi ngang, đạt 52 tỷ đồng.

Chi phí và tài sản

Mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng thêm hơn 3 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai đã được hoàn nhập hơn 400 triệu đồng chi phí bán hàng. Đồng thời, chi phí lãi vay đã giảm phân nửa và công ty ghi nhận khoản lãi 3,2 tỷ đồng từ công ty liên kết.

Tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai tại cuối tháng 12/2023 giảm nhẹ xuống 9.585 tỷ đồng. Lượng tiền mặt của công ty cũng giảm mạnh chỉ còn hơn 28 tỷ đồng sau một năm, và không có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nào được ghi nhận.

Hàng tồn kho của Quốc Cường Gia Lai đạt 7.036 tỷ đồng, chiếm tới 73% tổng tài sản. Trong đó, hơn 6.531 tỷ đồng là các khoản chi phí đền bù, tiền sử dụng đất và các chi phí liên quan đến thực hiện dự án.

Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty đã giảm 15% xuống còn 442 tỷ đồng. Trong số gần 159 tỷ đồng các khoản phải thu dài hạn, Quốc Cường Gia Lai đã ghi nhận khoản đầu tư 91,5 tỷ đồng vào dự án Tân Phong tại quận 7, TP.HCM và hơn 67 tỷ đồng đầu tư vào dự án Khu dân cư Phước Kiển.

Nợ và vay

Về bảng cân đối tài chính, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận tổng nợ phải trả 5.236 tỷ đồng, giảm gần 7% so với đầu năm. Trong đó, 4.292 tỷ đồng là các khoản phải trả ngắn hạn khác, bao gồm 2.883 tỷ đồng tiền nhận của Sunny cho dự án Phước Kiển và các dự án khác.

Hiện tại, Quốc Cường Gia Lai đang có khoản vay trên 300 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 268 tỷ đồng nợ dài hạn. Trong đó, công ty đang vay 307 tỷ đồng tại Vietcombank, được thế chấp bằng hai lô đất xây dựng nhà máy thủy điện ở Gia Lai.

Dù ghi nhận lợi nhuận cả năm giảm so với năm trước, nhưng lợi nhuận quý IV/2023 của Quốc Cường Gia Lai đã cải thiện đáng kể. Điều này cho thấy sự phục hồi của công ty và hy vọng cho một năm mới thành công.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quốc Cường Gia Lai đã có kết quả kinh doanh thế nào trong quý IV/2023?,Mảng bất động sản đóng góp bao nhiêu vào doanh thu của Quốc Cường Gia Lai trong quý IV/2023?