Quốc hội tìm giải pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế sau khó khăn

Quốc hội tìm giải pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế sau khó khăn

Quốc hội tiếp tục thảo luận về các biện pháp nhằm đẩy mạnh phục hồi kinh tế - xã hội sau giai đoạn khó khăn, tạo đà phát triển bền vững cho đất nước.

Quốc hội sẽ tiếp tục tuần làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung vào thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và tìm giải pháp để đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn.

Đây là những bước quan trọng để tạo đà phục hồi và phát triển bền vững cho đất nước.

Trình bày báo cáo về triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia

Theo chương trình, ngày 30/10, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm sẽ trình bày báo cáo về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đây là những chương trình quan trọng nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện và bền vững cho các vùng nông thôn và các đồng bào dân tộc thiểu số.

Thảo luận về Luật Kinh doanh bất động sản và các vấn đề khác

Ngày 31/10, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Đây là một trong những luật quan trọng nhằm tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản.

Ngoài ra, trong tuần làm việc này, Quốc hội cũng sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng khác như đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 cũng là một trong những vấn đề được quan tâm.

Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ đánh giá kết quả thực hiện các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tìm giải pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế

Trong tuần làm việc này, Quốc hội cũng sẽ thảo luận về các giải pháp nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế sau giai đoạn khó khăn.

Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng cũng sẽ được trình bày và thảo luận.

Đây là những bước quan trọng để đảm bảo sự phục hồi và phát triển bền vững của kinh tế - xã hội.

Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ thảo luận về vấn đề đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công và tình hình thực hiện ngân sách nhà nước.

Các nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi) cũng sẽ được Quốc hội cho ý kiến trong tuần làm việc này.

Quốc hội quyết tâm thúc đẩy phục hồi kinh tế

Qua các hoạt động thảo luận và đánh giá, Quốc hội thể hiện quyết tâm của mình trong việc thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội sau giai đoạn khó khăn.

Các biện pháp và giải pháp được đưa ra từ các cuộc thảo luận này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo đà phát triển bền vững cho đất nước.

Quốc hội cũng sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến và đề xuất của các đại biểu để đưa ra những quyết định quan trọng nhằm thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế.

[question] Quốc hội sẽ thảo luận về những vấn đề gì liên quan đến việc đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn?,Ngày nào Quốc hội sẽ thảo luận về Luật Các tổ chức tín dụng?