Quốc lộ 51: Bất đồng về chấm dứt hợp đồng BOT và tình trạng xuống cấp đường

Quốc lộ 51: Bất đồng về chấm dứt hợp đồng BOT và tình trạng xuống cấp đường

Nhà đầu tư BOT và cơ quan quản lý vẫn chưa đồng thuận về việc chấm dứt hợp đồng BOT trước thời hạn tuyến Quốc lộ 51, dẫn đến tình trạng xuống cấp đường và nguy cơ an toàn giao thông.

Quốc lộ 51, tuyến đường quan trọng nối liền TPHCM, Đồng Nai và Vũng Tàu, đang gặp phải những khó khăn về việc chấm dứt hợp đồng BOT trước thời hạn.

Dù đã dừng thu phí và bàn giao tuyến đường cho Bộ Giao thông vận tải (GTVT), nhưng nhà đầu tư BOT vẫn chưa đồng thuận với cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Điều này dẫn đến việc công tác bảo trì tuyến đường không được thực hiện kịp thời, gây ra tình trạng xuống cấp đường và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bất đồng về chấm dứt hợp đồng BOT

Sau khi tính toán cơ bản hoàn thành thu phí thu hồi vốn, dự án mở rộng Quốc lộ 51 đã tạm dừng thu phí từ ngày 13/1/2023 và nhà đầu tư đã bàn giao dự án cho Cục Đường bộ quản lý. Tuy nhiên, sau 19 vòng đàm phán, nhà đầu tư vẫn chưa thống nhất với cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Điều này đã khiến cho cơ quan quản lý không thể tiến hành các hoạt động bảo trì tuyến đường kịp thời, dẫn đến tình trạng xuống cấp đường, có ổ gà và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tình trạng xuống cấp đường và nguy cơ an toàn giao thông

Việc dừng thu phí trước hạn đã gây ra khoảng trống về bảo trì và bảo dưỡng tuyến đường Quốc lộ 51. Đường bị xuống cấp và không có ai chịu trách nhiệm sửa chữa. Để giải quyết tình trạng này, Cục Đường bộ đã mời nhà đầu tư và các bên liên quan để tiến hành vòng đàm phán thứ 20 nhằm thống nhất việc chấm dứt hợp đồng BOT trước thời hạn, từ đó bố trí ngân sách để thực hiện bảo trì tuyến Quốc lộ 51. Tuy nhiên, doanh nghiệp dự án đã đề nghị hoãn phiên họp để trao đổi và thống nhất nội bộ trước khi tiếp tục đàm phán.

Trách nhiệm của doanh nghiệp dự án

Theo Bộ GTVT, trong thời gian chưa chấm dứt hợp đồng BOT trước thời hạn, doanh nghiệp dự án vẫn phải tiếp tục bảo trì công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra tai nạn do nguyên nhân phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng BOT không đảm bảo yêu cầu. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa đảm bảo được an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 51.

Biện pháp tạm thời

Trong thời gian chưa có sự thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng BOT, Cục Đường bộ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra và phối hợp với các đơn vị có chức năng bảo trì để thực hiện bảo dưỡng, duy tu và khơi thông hệ thống thoát nước, đảm bảo giao thông trên tuyến Quốc lộ 51.

Tóm lại, việc bất đồng về chấm dứt hợp đồng BOT và tình trạng xuống cấp đường trên tuyến Quốc lộ 51 đang gây ra nhiều khó khăn và nguy cơ an toàn giao thông. Cần có sự thống nhất giữa nhà đầu tư BOT và cơ quan quản lý để đảm bảo bảo trì và an toàn cho tuyến đường này.

[question] Tại sao việc chấm dứt hợp đồng BOT trên quốc lộ 51 gặp khó khăn?,Hậu quả của việc ngừng thu phí trên quốc lộ 51 là gì?