Quy định về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu

Tìm hiểu về các điều kiện được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu và vai trò của việc hoàn thuế trong việc hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp.

Khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng là một vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. Để hiểu rõ hơn về quy định này, chúng ta hãy tìm hiểu về các điều kiện được áp dụng và vai trò của việc hoàn thuế trong việc hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp.

Điều kiện được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu

  • Theo quy định tại khoản 3, điều 16 Thông tư 219 của Bộ Tài chính, hàng hóa - dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng phải đáp ứng các điều kiện sau:
    1. Có hợp đồng bán hoặc gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
    2. Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa, phải có hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác.
  • Ngoài ra, để được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp cần hoàn tất nghĩa vụ thuế và hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp thanh toán chậm, cần có thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu. Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoài cho bên nhận ủy thác và bên nhận ủy thác phải thanh toán tiền hành hóa qua ngân hàng cho bên ủy thác xuất khẩu.
Vai trò của việc hoàn thuế trong việc hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp xuất khẩu. Theo số liệu của Cục Thuế TP HCM, trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có 436 hồ sơ được giải quyết hoàn thuế với tổng số tiền hoàn 2.417 tỉ đồng. Trong số đó, có 256 hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn khoảng 10% tổng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng đang tồn đọng tại Cục Thuế TP HCM. Vì vậy, việc hoàn thuế sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Cục Thuế TP HCM tập trung giải quyết trong thời gian tới nhằm hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp.

Tổng kết

Việc khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu đòi hỏi các doanh nghiệp phải đáp ứng đúng các điều kiện quy định. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng không chỉ giúp doanh nghiệp hỗ trợ tài chính mà còn thể hiện sự công bằng và minh bạch trong quản lý thuế.

[question] Hàng hóa - dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng trong trường hợp nào?,Cục Thuế TP HCM đã giải quyết hoàn thuế cho bao nhiêu hồ sơ trong 6 tháng đầu năm 2023?