"Quy hoạch Điện VII và VIII: Những thách thức và giải pháp"

Quy hoạch Điện VII và VIII đang đối mặt với nhiều thách thức và vấn đề. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã bày tỏ băn khoăn và đề xuất các giải pháp để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Quy hoạch Điện VII và VIII là hai quy hoạch quan trọng trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, những vấn đề và thách thức đang đối mặt khiến các chuyên gia và nhà lãnh đạo lo ngại và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh vấn đề an ninh năng lượng là một trong những trọng tâm cần tập trung, đặc biệt là trong lĩnh vực điện và xăng dầu.

Trong quy hoạch Điện VII và VIII, cần xác định rõ kế hoạch triển khai và phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành liên quan.

Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã bày tỏ băn khoăn khi quy hoạch Điện VIII được ban hành trước quy hoạch tổng thể quốc gia.

Theo ông Thanh, đã có hiện tượng "dự án vùng này, vùng kia, công suất bao nhiêu đã có tên người này, người kia rồi". Ông cũng nhấn mạnh vấn đề giá fit và việc truyền tải điện không đồng bộ đã gây lãng phí và thất thoát nguồn lực.

Trong giai đoạn gần đây, việc ban hành giá fit có thời hạn đã khiến cho phong trào đầu tư vào điện mặt trời và điện gió tăng lên. Tuy nhiên, đã có những dự án không được hưởng giá fit hoặc chỉ được hưởng một phần. Ông Thanh đề nghị làm rõ việc ban hành giá fit có đúng và công bằng hay không.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị đánh giá kỹ hơn về việc thực hiện quy hoạch Điện VII và vấn đề điện thừa nhưng không hoà được lưới điện quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh vấn đề an toàn năng lượng và cần xác định các giải pháp trọng tâm để tránh lãng phí nguồn lực và đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân.

Báo cáo của đoàn giám sát cho thấy tỷ lệ xây dựng lưới điện theo Quy hoạch Điện VII điều chỉnh trong giai đoạn 2016-2020 đạt mức trung bình khá. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề về vi phạm kinh tế và chưa hoàn thành việc đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện theo nhiệm vụ được giao.

Để giải quyết những vấn đề trên, đoàn giám sát đã đề xuất ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII, quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, và danh mục các dự án phát triển năng lượng quan trọng quốc gia trong giai đoạn 2023-2030.

Trong cuộc họp vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan không cần sửa Luật Điện lực mà vẫn có thể quy định được giá thị trường của giá điện. Bộ Công Thương cũng sẽ ban hành các quy định để tham khảo kinh nghiệm thế giới về hình thức mua bán điện trực tiếp.

Vấn đề an ninh năng lượng quốc gia đang đối mặt với nhiều thách thức và cần có những giải pháp phù hợp để đảm bảo cung cấp điện ổn định và bền vững cho phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

[question] Vấn đề gì được tập trung trong cuộc họp giám sát về phát triển năng lượng?,Tại sao việc ban hành giá fit gây ra tranh cãi?