Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: 5 trụ cột phát triển cho tương lai

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: 5 trụ cột phát triển cho tương lai

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững và đa chiều.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đã và đang trở thành một chủ đề quan trọng và được quan tâm rộng rãi. Với mục tiêu phát triển Thủ đô thành một thành phố văn minh, hiện đại và kết nối toàn cầu, quy hoạch này đã đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững và đa chiều trong tương lai.

Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội thảo này nhằm khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc lập quy hoạch Thủ đô, đồng thời làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch này.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được xây dựng với 5 trụ cột phát triển chính.

Đó là văn hoá, con người và di sản nghìn năm văn hiến; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số; hạ tầng kết nối đồng bộ, hiện đại; xã hội số, đô thị thông minh; và khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những trụ cột này sẽ định hướng và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Thủ đô Hà Nội.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tập trung vào việc xác định và phát triển các vùng phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, quy hoạch cũng quan tâm đến việc phát triển các không gian quan trọng như không gian văn hoá, không gian xây dựng, không gian ngầm, không gian xanh và không gian số. Đồng thời, quy hoạch cũng đề ra các định hướng và kế hoạch phát triển cho các ngành, lĩnh vực và địa bàn theo các tuyến hành lang và vành đai kinh tế, gắn với các trục phát triển và hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ.

Trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội, cũng đề cập đến việc hình thành 2 thành phố trực thuộc Thủ đô, tạo nên hình ảnh Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Kết nối toàn cầu.

Thành phố này sẽ có những đặc trưng về kinh tế, xã hội, văn hoá và môi trường, mang lại cuộc sống chất lượng tốt cho người dân.

Hội thảo cũng tập trung vào việc thảo luận và đưa ra ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quy hoạch Thủ đô.

Các đại biểu đã gợi ý về việc khai thác và phát huy vai trò của sông Hồng, phát triển nông thôn, xử lý ô nhiễm môi trường đô thị, phát triển hạ tầng số và nhiều ý tưởng phát triển khác. Điều kiện và giải pháp để thực hiện quy hoạch cũng được đề cập, bao gồm việc hoàn thiện thể chế, phân cấp và phân quyền, huy động nguồn lực, sự phối hợp giữa Thành phố và các bộ, ngành, cũng như hợp tác vùng và quốc tế.

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đã nêu quan điểm về quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

Ông cho rằng quy hoạch cần xác định và thực hiện triết lý phát triển Thủ đô, đồng thời đánh giá và tận dụng những lợi thế và đặc điểm của Hà Nội. Ông cũng nhấn mạnh về việc quan tâm hàng đầu đến yếu tố văn hóa trong quy hoạch Thủ đô.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đang đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và định hình tương lai của Thủ đô. Với 5 trụ cột phát triển vững mạnh, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển và trở thành một thành phố đáng sống và đáng yêu thương.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quy hoạch Thủ đô Hà Nội xoay quanh những trụ cột phát triển nào?,Các vấn đề lý luận và thực tiễn nào được thảo luận trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội?