Quy hoạch vùng: Các tỉnh miền Trung phản ánh bất cập

Lãnh đạo các tỉnh miền Trung đã phản ánh với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về hàng loạt bất cập trong quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.

Các tỉnh miền Trung đã đưa ra phản ánh với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về những bất cập trong quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.

Các tỉnh miền Trung đã đưa ra phản ánh với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về những bất cập trong quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. Đại diện các tỉnh đã bày tỏ lo ngại về việc đơn vị tư vấn chưa làm việc với các địa phương, gây ra thiếu sót trong thông tin và tính khả thi của quy hoạch.

Đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, cho biết rằng trong 3 năm qua, các địa phương đã dành rất nhiều thời gian cho quy hoạch vùng. Tuy nhiên, việc đơn vị tư vấn chưa làm việc với các địa phương đã gây ra những bất cập trong quy hoạch. Ông cũng đặt câu hỏi về việc không thấy được thông tin về tỉnh Quảng Ngãi trong quy hoạch và yêu cầu đơn vị tư vấn cập nhật đầy đủ thông tin.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cũng cho biết rằng tỉnh chưa có làm việc với đơn vị tư vấn về vấn đề quy hoạch vùng. Ông cũng đề nghị làm rõ các lĩnh vực ưu tiên phát triển và xác định nguồn lực để đảm bảo tính khả thi của quy hoạch.

Hội nghị cũng đã nhận định về tầm quan trọng của quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết rằng quy hoạch vùng là bước cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia và thể hiện định hướng lớn của các quy hoạch ngành quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh về việc ưu tiên các dự án liên địa phương để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững cho vùng.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý rằng quy hoạch vùng cần phải đáp ứng các vấn đề quan tâm của các địa phương trong vùng. Quy hoạch cần xác định rõ nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, tạo ra không gian sáng tạo và kết nối giữa các địa phương. Đồng thời, quy hoạch cần dựa trên cơ sở quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch các địa phương.

Hội nghị đã kết luận với việc ghi nhận các ý kiến và kiến nghị của các đại diện các tỉnh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp thu và hoàn thiện quy hoạch vùng để trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ là một công việc quan trọng để đảm bảo phát triển kinh tế và xã hội của vùng. Tuy nhiên, việc cập nhật thông tin và đảm bảo tính khả thi của quy hoạch vẫn còn nhiều thách thức. Các địa phương cần tiếp tục đóng góp ý kiến và tham gia tích cực trong quá trình quy hoạch vùng để đạt được kết quả tốt nhất.

[question] Tại cuộc họp về quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đề cập đến vấn đề gì?,Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh những yếu tố nào cần được xem xét trong quy hoạch vùng?