Quý III/2023: Số lao động có việc làm tăng lên 51,3 triệu người

Số lượng người lao động có việc làm tiếp tục tăng trong quý III/2023, đạt mức 51,3 triệu người, vượt qua kỳ vọng so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Quý III/2023: Số lao động có việc làm tăng lên 51,3 triệu người

Kinh tế thế giới đang chứng kiến nhiều dấu hiệu khởi sắc trong quý III/2023. Các tổ chức quốc tế đã điều chỉnh dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023, cho thấy mức tăng nhẹ so với những dự báo trước đó. Đặc biệt, thị trường lao động trên toàn cầu, đặc biệt là tại các quốc gia phát triển, đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với tỷ lệ thất nghiệp thấp và cơ hội việc làm cho người lao động đang gia tăng.

Trong chi tiết, số lao động có việc làm đã tăng thêm 87,4 nghìn người so với quý trước và tăng 523,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động trong nước, đồng thời tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, sự tăng trưởng này có thể được giải thích bởi nhiều yếu tố.

Đầu tiên, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã được triển khai hiệu quả, giúp giảm bớt tác động tiêu cực lên nền kinh tế và thị trường lao động. Thứ hai, sự phục hồi của nhiều ngành công nghiệp đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng và dịch vụ. Cuối cùng, sự ổn định của chính sách kinh tế và chính sách lao động cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư và tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi.

Ông Nguyễn Văn A, một chuyên gia kinh tế, nhận định: "Số liệu về tăng trưởng lực lượng lao động trong quý III/2023 là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động và tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, chúng ta cần tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh cải cách kinh doanh để duy trì sự tăng trưởng này trong thời gian tới".

Tổng kết lại, trong quý III/2023, số lao động có việc làm tại Việt Nam đã tăng lên 51,3 triệu người, vượt qua kỳ vọng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động trong nước và tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, việc duy trì sự tăng trưởng này đòi hỏi sự ổn định của chính sách kinh tế và chính sách lao động, cùng với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

[question] Số người có việc làm tại Việt Nam trong quý III/2023 đã tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Theo báo cáo, thị trường lao động toàn cầu đang có dấu hiệu gì?