Rà soát và xử lý nghiêm hơn 2.000 hợp đồng BĐS thiếu kê khai thuế

Thành ủy TP Thanh Hóa yêu cầu rà soát và xử lý nghiêm các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản đã có công chứng nhưng chưa kê khai thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Rà soát và xử lý nghiêm hơn 2.000 hợp đồng Bất động sản (BĐS) thiếu kê khai thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ

Rà soát và xử lý nghiêm hơn 2.000 hợp đồng Bất động sản (BĐS) thiếu kê khai thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đang là nhiệm vụ được Thành ủy TP Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị thực hiện khẩn trương.

Rà soát và xử lý nghiêm các hợp đồng BĐS

Theo yêu cầu của Thành ủy TP Thanh Hóa, các đơn vị liên quan đã khẩn trương rà soát và yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã có hợp đồng công chứng mua, bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Đối với các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tài chính, sẽ có biện pháp cụ thể để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa - Đông Sơn đã chỉ đạo các đội thuế liên phường, xã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND, hội đồng tư vấn thuế phường, xã để thống kê các trường hợp tổ chức, cá nhân giao dịch BĐS bằng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các đơn vị này cần hoàn thành công tác thống kê trước ngày 15/9/2023.

Phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá và cơ quan chức năng

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp và đề nghị cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh cung cấp các hợp đồng công chứng mua, bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trong năm 2021 để kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

Kết quả rà soát đến ngày 30/6/2022 cho thấy, trên địa bàn thành phố Thanh Hoá vẫn còn nhiều hợp đồng chuyển nhượng BĐS đã công chứng nhưng chưa đăng ký kê khai thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ, cũng như chưa làm thủ tục đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo danh sách rà soát, có tới gần 2.000 hợp đồng đã được công chứng, địa chỉ thửa đất có trong hợp đồng thuộc địa bàn TP Thanh Hoá, tên người mua, bán đất ở có địa chỉ ở trong và ngoài tỉnh.

Tăng cường quản lý thuế và chống thất thu ngân sách

Để tăng cường quản lý nguồn thu và chống thất thu ngân sách nhà nước trong hoạt động kinh doanh và chuyển nhượng BĐS trên địa bàn, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá đã đề nghị UBND TP Thanh Hoá chỉ đạo cơ quan chức năng Chi cục Thuế, Công an thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND các phường, xã có trách nhiệm tổ chức triển khai quản lý thu thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS.

Cơ quan này đã giao cho Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hoá - Đông Sơn chủ trì và tham mưu cho UBND TP Thanh Hoá xây dựng kế hoạch triển khai để yêu cầu tổ chức, cá nhân đã mua, bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ, cũng như hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

[question] Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá đã yêu cầu các đơn vị liên quan làm gì với gần 2.000 hợp đồng bất động sản chưa kê khai thuế?,Kết quả rà soát cho thấy có bao nhiêu hợp đồng chuyển nhượng bất động sản chưa kê khai thuế?