Rạng Đông - Bóng đèn phích nước vượt kế hoạch lợi nhuận 2023, EPS dẫn đầu sàn chứng khoán

Bóng đèn phích nước Rạng Đông vượt 70% kế hoạch lợi nhuận năm 2023, EPS top đầu sàn chứng khoán
Công ty Rạng Đông đã vượt 70% kế hoạch lợi nhuận năm 2023, với doanh thu thuần tăng 20%. Cổ phiếu Rạng Đông cũng đã tăng gần 70% từ đầu năm.

Rạng Đông - Bóng đèn phích nước vượt kế hoạch lợi nhuận 2023, EPS dẫn đầu sàn chứng khoán

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 4/2023. Trong kỳ báo cáo này, doanh thu thuần của công ty đạt 3.375 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước, lên 678 tỷ đồng, khiến biên lãi gộp thu hẹp về mức 20%.

Trong quý 4

Doanh thu tài chính của Rạng Đông đạt khoảng 4 tỷ đồng, giảm 75%. Tuy nhiên, chi phí tài chính chỉ giảm 22% xuống 29 tỷ đồng (trong đó có 26 tỷ đồng là chi phí lãi vay). Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 400 tỷ đồng và 45 tỷ đồng, tăng 43% và giảm 42% so với quý 4/2023.

Kết quả là Rạng Đông báo lãi sau thuế quý 4 đạt 207 tỷ đồng, giảm 20% so với quý 4/2022. Lợi nhuận sau thuế tương ứng giảm 7% xuống còn 195 tỷ đồng, và EPS quý 4 đạt 8.261 đồng.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu thuần của Rạng Đông đạt 8.316 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 2% lên 618 tỷ đồng, và EPS đạt 24.813 đồng - đứng đầu trên sàn chứng khoán.

Năm 2023

Rạng Đông đã đặt mục tiêu doanh thu là 6.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 366 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty đã vượt 36% kế hoạch về doanh thu và bỏ xa tới 69% kế hoạch về lợi nhuận.

Sự tăng trưởng mạnh của lợi nhuận sau thuế của Rạng Đông đến từ việc chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của công ty tương đối thấp. Điều này là do Rạng Đông đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong năm 2023, từ đó được hưởng ưu đãi về thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Rạng Đông đạt 7.784 tỷ đồng, tăng khoảng 1.100 tỷ đồng (+16%) so với đầu năm. Trong đó, công ty có 802 tỷ đồng tiền mặt, gần 5.050 tỷ đồng tiền phải thu ngắn hạn (tăng 692 tỷ đồng so với đầu năm), và hàng tồn kho được ghi nhận giá trị hơn 1.267 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Rạng Đông tăng 714 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 4.809 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Công ty vay nợ ngắn hạn gần 3.103 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Rạng Đông đạt 2.975 tỷ đồng, trong đó có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 525 tỷ đồng.

Rạng Đông - một thương hiệu quen thuộc

Rạng Đông là một thương hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ, sản xuất các chiếc bóng đèn và phích nước. Ngoài việc "sống khỏe" sau hàng chục năm, công ty này còn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về giá cổ phiếu.

Trong thời gian qua, giá cổ phiếu Rạng Đông đã có nhịp hồi phục tích cực từ đáy. Hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch quanh mức 123.600 đồng/cp, là vùng giá cao nhất từ đầu tháng 5/2022. Tính từ đầu năm 2023, cổ phiếu này đã tăng gần 70%, với vốn hóa thị trường đạt hơn 2.900 tỷ đồng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã vượt qua bao nhiêu phần trăm kế hoạch lợi nhuận năm 2023?,Tổng tài sản của Rạng Đông tăng bao nhiêu so với đầu năm?