Rút bảo hiểm xã hội một lần: Chính phủ trình 2 phương án mới

Chính phủ đã trình 2 phương án mới về việc rút bảo hiểm xã hội một lần trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Điều này gây tranh cãi vì tiềm ẩn sự bất bình đẳng và mất ổn định xã hội.

Chính phủ đã trình lên Quốc hội 2 phương án mới về việc rút bảo hiểm xã hội một lần trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Vấn đề này được coi là lớn, nhạy cảm và phức tạp, do đó, việc trình 2 phương án nhằm đảm bảo sự công bằng và ổn định trong hệ thống bảo hiểm xã hội.

Phương án 1:

Đối với nhóm người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội trước khi Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có hiệu lực, sau khi nghỉ việc trong 12 tháng và chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, họ có thể lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, nếu họ không chọn rút bảo hiểm xã hội một lần, họ sẽ được hưởng các quyền lợi bổ sung. Điều này tương tự như Nghị quyết số 93/2015/QH13, nhưng có sự khác biệt là những người lao động không chọn rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ được hưởng các quyền lợi bổ sung.

Phương án 2:

Đối với nhóm người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có hiệu lực (dự kiến từ ngày 1-7-2025), họ sẽ không được rút bảo hiểm xã hội một lần, trừ khi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội, hoặc khi đi nước ngoài để định cư hoặc bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định hiện hành.

Ông/Bà Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đã trình bày tờ trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trước khi các đại biểu thảo luận. Ông/Bà Dung đã nhấn mạnh rằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần là một vấn đề quan trọng và phức tạp, và Chính phủ đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trình lên Quốc hội 2 phương án mới.

Tuy nhiên, việc trình 2 phương án này đã gây ra tranh cãi và ý kiến trái chiều. Ông/Bà Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cho biết đã có nhiều loại ý kiến khác nhau về việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Một số ý kiến ủng hộ phương án 1, giữ quy định hiện hành đối với những người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trước khi Luật có hiệu lực. Trong khi đó, một số ý kiến khác ủng hộ phương án 2, nhưng chỉ cho phép rút một phần nhưng không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản đối cả hai phương án được trình bày bởi Chính phủ. Người ta cho rằng phương án 1 sẽ tạo ra sự bất bình đẳng giữa những người tham gia trước và sau khi Luật có hiệu lực, gây mất ổn định xã hội và tạo ra làn sóng rút bảo hiểm xã hội một lần. Đối với phương án 2, việc rút 50% không được coi là hợp lý, vì đó là tiền của người lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động và chưa có lý giải về tỷ lệ 50%.

Ngoài ra, còn có đề xuất nghiên cứu tách quỹ hưu trí bắt buộc thành 2 phần: một phần bắt buộc để đảm bảo an sinh xã hội và phần còn lại của thu nhập. Người lao động sẽ không được rút phần bắt buộc, nhưng có thể rút phần còn lại. Cả hai phần này sẽ tạo thành quỹ hưu trí và được quản lý bởi cơ quan bảo hiểm xã hội.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cũng đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, nhằm gia tăng số người được hưởng lương hưu. Theo đó, người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu và đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động khi về già và đảm bảo cuộc sống ổn định cho họ.

Trong tờ trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Chính phủ đã lắng nghe và xem xét các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các đại biểu và công chúng. Việc trình 2 phương án mới nhằm đảm bảo sự công bằng và ổn định trong hệ thống bảo hiểm xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động khi về già. Quốc hội s

Nguồn: Báo CafeF

[question] Phương án nào được Chính phủ trình Quốc hội về việc rút bảo hiểm xã hội một lần?,Tại sao có ý kiến lo ngại về phương án 1?