Rút Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần: Phương Án Trung Gian Được Đề Xuất

Rút Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần: Phương Án Trung Gian Được Đề Xuất

Việc rút bảo hiểm xã hội một lần là một nguồn tài chính quan trọng để người lao động duy trì cuộc sống trước mắt. Đại biểu đề xuất phương án trung gian để đảm bảo sự công bằng và hỗ trợ cho người lao động.

Phương án trung gian để rút bảo hiểm xã hội một lần

Trong buổi thảo luận về Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi diễn ra vào ngày 23/11, việc rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đã trở thành một vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm và tranh luận. Có nhiều ý kiến đề xuất về việc đảm bảo sự công bằng và hỗ trợ cho người lao động trong việc rút BHXH một lần.

Phương án trung gian được đề xuất bởi đại biểu Phạm Văn Thịnh (tỉnh Bắc Giang)

Là một giải pháp tiếp cận hợp lý. Theo đó, khi người lao động có nhu cầu rút BHXH một lần, họ sẽ được sử dụng sổ bảo hiểm để xác định số tiền cần rút. Sau đó, số tiền này sẽ được chuyển đến cơ quan Ngân hàng Chính sách để người lao động có thể rút từ ngân hàng. Trong quá trình này, người lao động sẽ chịu mức lãi suất chính sách dưới 5% mỗi năm. Khi người lao động quay trở lại, họ sẽ phải đóng bổ sung số lãi đó và tiếp tục tham gia BHXH.

Ý kiến đề xuất khác của đại biểu Tô Văn Tám (tỉnh Kon Tum)

Là tôn trọng quyền của người đóng BHXH khi họ không còn điều kiện tham gia BHXH nữa. Ông đề nghị quy định cho người lao động được lựa chọn hưởng BHXH một lần và chỉ rút phần mình đã đóng, còn phần mà người sử dụng lao động đóng sẽ được Nhà nước bảo lưu để người lao động tiếp tục đóng hoặc hưởng khi họ hết độ tuổi lao động.

Lợi ích của việc rút BHXH một lần

Việc rút bảo hiểm xã hội một lần đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người lao động duy trì cuộc sống trước mắt. Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (tỉnh Tiền Giang) nhấn mạnh rằng trong nhiều trường hợp, việc này là một nguồn tài chính cần thiết để người lao động có thể bảo đảm cuộc sống của mình.

Ngoài ra, việc rút BHXH một lần cũng có thể tạo động lực cho người lao động trẻ và người lao động mới tham gia BHXH. Quy định như phương án 1, trong đó chỉ cho phép người lao động đã tham gia BHXH trước khi Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực rút BHXH một lần, có thể dẫn đến sự không công bằng giữa các người lao động. Điều này cũng không khuyến khích người lao động trẻ và người lao động mới tham gia BHXH khi thu nhập của họ còn rất thấp.

Phương án trung gian để đảm bảo công bằng và hỗ trợ

Đại biểu Phạm Văn Thịnh (tỉnh Bắc Giang) đề xuất phương án trung gian để đảm bảo sự công bằng và hỗ trợ cho người lao động. Theo ông, người lao động có thể rút BHXH một lần nhưng cần có một quy trình trung gian. Khi người lao động có nhu cầu rút BHXH một lần, họ sẽ sử dụng sổ bảo hiểm để xác định số tiền cần rút. Sau đó, số tiền này sẽ được chuyển đến cơ quan Ngân hàng Chính sách để người lao động có thể rút từ ngân hàng. Trong quá trình này, người lao động sẽ chịu mức lãi suất chính sách dưới 5% mỗi năm. Khi người lao động quay trở lại, họ sẽ phải đóng bổ sung số lãi đó và tiếp tục tham gia BHXH.

Ý kiến đề xuất khác của đại biểu Tô Văn Tám (tỉnh Kon Tum)

Là tôn trọng quyền của người đóng BHXH khi họ không còn điều kiện tham gia BHXH nữa. Ông đề nghị quy định cho người lao động được lựa chọn hưởng BHXH một lần và chỉ rút phần mình đã đóng, còn phần mà người sử dụng lao động đóng sẽ được Nhà nước bảo lưu để người lao động tiếp tục đóng hoặc hưởng khi họ hết độ tuổi lao động.

Để đảm bảo công bằng và hỗ trợ cho người lao động, cần tiếp tục nghiên cứu và lấy ý kiến từ các đối tượng chịu tác động trực tiếp, có xem xét dưới góc độ giới để có được một phương án thấu đáo, đáp ứng được quyền lợi thực chất và nguyện vọng của người lao động về việc hưởng BHXH một lần. Đồng thời, cần có các hình thức hỗ trợ song song như tín dụng vốn vay ưu đãi và công tác vận động truyền thông để thay đổi nhận thức và hành vi của mọi người về việc tham gia bảo hiểm xã hội.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao việc rút bảo hiểm xã hội một lần gây tranh luận tại Quốc hội?,Đại biểu Tô Văn Tám đề nghị phương án nào để đảm bảo sự phù hợp giữa các quy định của pháp luật và thực tiễn cuộc sống?