Sài Gòn Capital thu hút 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu lãi suất 12,5%/năm

Công ty cổ phần Sài Gòn Capital đã liên tiếp phát hành 3 lô trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng với lãi suất lên tới 12,5%/năm. Tuy nhiên, thông tin về tài sản đảm bảo và kế hoạch sử dụng nguồn vốn chưa được công bố.

Sài Gòn Capital thu hút 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu lãi suất 12,5%/năm

Công ty cổ phần Sài Gòn Capital đã liên tiếp phát hành 3 lô trái phiếu với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng và lãi suất lên tới 12,5%/năm. Thông tin này được công bố từ ngày 8/11/2023.

Trái phiếu mới nhất mang mã SGGCH2328003, có mệnh giá 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 5 năm, sẽ đáo hạn vào ngày 8/11/2028. Lãi suất của lô trái phiếu này là 12,5%/năm, và lãi được trả mỗi 6 tháng một lần.

Tuy nhiên, công ty chưa công bố chi tiết về tài sản đảm bảo và kế hoạch sử dụng nguồn vốn từ lô trái phiếu này.

Công ty cổ phần Sài Gòn Capital cũng đang có hai lô trái phiếu khác đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Lô trái phiếu mã SGGCH2328001 có kỳ hạn 60 tháng, đã được phát hành vào ngày 29/9/2023 và sẽ đáo hạn vào ngày 29/9/2028. Mệnh giá của lô trái phiếu này cũng là 1.000 tỷ đồng, với lãi suất 12,5%/năm và lãi được trả định kỳ 6 tháng một lần.

Lô trái phiếu mã SGGCH2328002 cũng có kỳ hạn 60 tháng, đã được phát hành vào ngày 5/10/2023 và sẽ đáo hạn vào ngày 5/10/2028. Mệnh giá và lãi suất của lô trái phiếu này cũng tương tự như lô trái phiếu trước đó.

Công ty cổ phần Sài Gòn Capital được thành lập vào ngày 12/8/2019 và hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu, trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội. Vốn điều lệ của công ty là 590 tỷ đồng và người đại diện pháp luật là Ông Nguyễn Trọng Tuấn.

Tuy nhiên, công ty chưa công bố thông tin chi tiết về tài sản đảm bảo và kế hoạch sử dụng nguồn vốn từ các lô trái phiếu mà họ đã phát hành. Các nhà đầu tư và công chúng cần theo dõi và cân nhắc kỹ trước khi đầu tư vào các trái phiếu này.

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,110.46 6.8 0.61%
HNX 229.8 2.02 0.88%
UPCOM 86.22 0.09 0.1%
[question] Sài Gòn Capital đã huy động bao nhiêu tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu?,Lãi suất của lô trái phiếu là bao nhiêu mỗi năm?