Samsung triển khai dự án nhà máy thông minh tại miền Trung Việt Nam

Samsung Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ Công Thương và thành phố Đà Nẵng để triển khai dự án phát triển nhà máy thông minh tại miền Trung, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Samsung Việt Nam đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ Công Thương và thành phố Đà Nẵng để triển khai dự án phát triển nhà máy thông minh tại miền Trung Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Samsung thực hiện dự án nhà máy thông minh tại khu vực này, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 12/9, với sự tham gia của ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, và đại diện của Samsung Việt Nam gồm ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, ông Kim Tae Hoon, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm mua hàng Samsung Việt Nam và ông Kim Yong Sup, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối Ngoại Samsung Việt Nam.

Dự án phát triển nhà máy thông minh cho doanh nghiệp Việt Nam đã được triển khai thành công tại khu vực phía Bắc và phía Nam. Bây giờ, dự án tiếp tục mở rộng tới miền Trung, với thành phố Đà Nẵng là điểm đầu tiên. Mục tiêu của dự án là tư vấn thiết lập nhà máy thông minh và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, nhằm giúp các công ty Việt Nam đáp ứng nhu cầu trong nước và tăng khả năng cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo biên bản ghi nhớ, dự án sẽ bao gồm các hoạt động như sàng lọc các doanh nghiệp sản xuất và lập danh sách các doanh nghiệp địa phương tiềm năng, tổ chức các chuyến làm việc và đánh giá sơ bộ tại nhà máy, lựa chọn doanh nghiệp và nhân lực phù hợp tham gia dự án thông qua việc khảo sát và phỏng vấn, cũng như các khóa đào tạo và tư vấn thiết lập nhà máy thông minh.

Chương trình tư vấn thiết lập nhà máy thông minh sẽ kéo dài trong 12 tuần, bao gồm đào tạo lý thuyết và tư vấn trực tiếp tại mỗi doanh nghiệp. Trong thời gian này, các chuyên gia Hàn Quốc sẽ khảo sát, đánh giá các doanh nghiệp và trực tiếp tư vấn, làm việc cùng doanh nghiệp nhằm cải tiến hiện trường và tạo nền tảng cải tiến công đoạn, từ đó dần thiết lập nhà máy thông minh.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đã nhấn mạnh vai trò của địa phương trong việc phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Ông cho biết: "Tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp này."

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ kỹ thuật số và cách mạng công nghiệp 4.0 trong việc thúc đẩy sự phát triển và hợp tác quốc tế.

Ông nói: "Sản xuất, cung ứng hàng hóa từ công nghiệp hỗ trợ là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Chúng ta cần xây dựng chiến lược và chính sách tham gia vào nền kinh tế thế giới thông qua mạng lưới sản xuất khu vực và toàn cầu."

Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết rằng việc ký kết biên bản ghi nhớ này có ý nghĩa quan trọng và thể hiện cam kết của Samsung trong việc hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh tại Đà Nẵng và miền Trung.

Samsung sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam, đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc phát triển năng lực cạnh tranh tiêu chuẩn toàn cầu.

Trước đó, dự án phát triển nhà máy thông minh đã được triển khai tại khu vực phía Bắc và phía Nam, hỗ trợ đào tạo chuyên gia và tư vấn phát triển nhà máy thông minh cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Nhờ những hoạt động này, số lượng nhà cung cấp của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung đã tăng gấp 10 lần, từ 25 doanh nghiệp vào năm 2014 lên 257 doanh nghiệp vào cuối năm 2022.

Dự án phát triển nhà máy thông minh tại miền Trung Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp trong khu

[question] Dự án phát triển nhà máy thông minh của Samsung được triển khai ở đâu trước khi đến khu vực miền Trung?,Samsung đã hỗ trợ đào tạo bao nhiêu chuyên gia về công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam?