Samsung xây dựng phòng Lab tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam

Samsung sẽ xây dựng phòng Lab chuyên dụng tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam để hỗ trợ chương trình Samsung Innovation Campus 2023 - 2024.

Samsung Innovation Campus là chương trình giáo dục Công nghệ Thông tin toàn cầu dành cho giới trẻ.

Chương trình nhằm phát triển năng lực công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam, những người sẽ dẫn dắt cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam trong tương lai.

Samsung đã khởi động chương trình Samsung Innovation Campus 2023 - 2024 tại Hà Nội.

Đáng chú ý, Samsung sẽ xây dựng phòng Lab chuyên dụng ngay tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) cơ sở Hòa Lạc, không gian đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam. Điều này nhằm hỗ trợ chương trình Samsung Innovation Campus và tạo điều kiện tốt nhất cho các học sinh tham gia.

Năm nay, Samsung sẽ phối hợp cùng NIC để thực hiện chương trình Samsung Innovation Campus 2023 - 2024.

Dự kiến có khoảng 300 sinh viên tham gia các khóa học tại cơ sở Hòa Lạc của NIC.

Chương trình Samsung Innovation Campus 2023 - 2024 sẽ cung cấp các khóa học phát triển năng lực Công nghệ dành cho thanh thiếu niên từ 14 - 24 tuổi.

Các khóa học bao gồm Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data và Coding & Programming. Học viên hoàn thành khóa học sẽ nhận được chứng nhận và có cơ hội thực hành xây dựng dự án cuối khóa.

Không chỉ hướng tới các em học sinh, Samsung Innovation Campus 2023 - 2024 cũng tổ chức các khóa tập huấn cho giáo viên.

Khóa tập huấn giúp nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng giảng dạy thực tế của giáo viên. Các khóa tập huấn được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu của Samsung và các cơ sở nghiên cứu, trường đại học trên toàn quốc.

Ông Choi Joo Ho - Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết, nhu cầu về nhân tài công nghệ của Việt Nam đang tăng cao.

Samsung và các doanh nghiệp công nghệ thông tin hoan nghênh những thanh niên Việt Nam có đủ năng lực về công nghệ thông tin. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc đào tạo nhân tài công nghệ thông tin của Việt Nam còn hạn chế và Samsung sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc đào tạo nhân tài công nghệ thông tin tại Việt Nam thông qua các chương trình "Samsung Innovation Campus" và "Solve for Tomorrow".

[question] Samsung Innovation Campus là chương trình giáo dục nào?,Samsung sẽ xây dựng phòng Lab chuyên dụng ở đâu?