Sân bay Điện Biên: Địa phương và Trung ương cần hợp tác để phát triển

Sân bay Điện Biên: Địa phương và Trung ương cần hợp tác để phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự quyết tâm và hợp tác giữa địa phương và Trung ương là yếu tố quan trọng để xây dựng sân bay Điện Biên và phát triển các địa phương khác.

Sân bay Điện Biên là một trong những dự án quan trọng đang được quan tâm tại Việt Nam.

Trong một buổi thảo luận gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự quyết tâm và hợp tác giữa địa phương và Trung ương để xây dựng sân bay này và phát triển các địa phương khác.

Quyết tâm và hợp tác là yếu tố quan trọng để phát triển sân bay Điện Biên và các địa phương khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: "Quyết tâm thì chúng ta sẽ làm được, còn nếu không quyết tâm thì vẫn thế thôi. Từ bài học của Điện Biên, chúng ta rút ra để làm sân bay các địa phương khác". Ông cũng nhấn mạnh rằng địa phương và Trung ương cần phải hợp tác để đạt được mục tiêu này.

Trong quá trình xây dựng sân bay Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý rằng quy hoạch và các dự án lớn là rất quan trọng.

Ông nhấn mạnh rằng cần tập trung vào bốn vấn đề lớn là chống sụt lún, chống sạt lở, chống ngập mặt và chống hạn hán. Thủ tướng cũng đề cập đến việc đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng giao thông để tạo ra không gian phát triển mới và giải quyết vấn đề việc làm cho người dân.

Đối với hàng không, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố và nâng cấp các sân bay.

Ông nhấn mạnh rằng các sân bay như sân bay Cà Mau cần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu phát triển. Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng sân bay Điện Biên cần được hoàn thành trong năm nay để đẩy mạnh phát triển kinh tế và du lịch của khu vực.

Trong quá trình xây dựng sân bay Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý rằng sự hợp tác giữa địa phương và Trung ương là rất quan trọng.

Ông cho biết: "Địa phương cố gắng một ít, Trung ương cố gắng một ít thì sẽ ra sân bay. Còn Trung ương cứ bảo địa phương làm cả, thì địa phương không có đủ nguồn lực. Ngược lại, địa phương ỷ lại thì Trung ương cũng không có đủ nguồn lực". Thủ tướng cũng lưu ý về việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng sân bay.

Trên cơ sở những phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta có thể thấy rằng sự quyết tâm và hợp tác giữa địa phương và Trung ương là yếu tố quan trọng để xây dựng sân bay Điện Biên và phát triển các địa phương khác. Chúng ta hy vọng rằng thông qua sự hợp tác này, chúng ta sẽ đạt được những thành tựu đáng kể trong việc phát triển kinh tế và du lịch của Việt Nam.

[question] Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định bổ sung bao nhiêu tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để ứng phó với sạt lở bờ sông, bờ biển tại ĐBSCL?,Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc gì cần được tập trung để ngăn chặn tác động tiêu cực đến ĐBSCL?