Sàn giao dịch HNX và UPCoM chứng kiến sự giải ngân mạnh, khối ngoại bán ròng giảm 90%

Dù nhà đầu tư trong nước bán tháo, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng với giá trị giảm hơn 90% so với phiên trước. Sàn HNX và UPCoM đồng loạt chứng kiến sự giải ngân mạnh từ khối ngoại.

Sàn giao dịch HOSE

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 50,29 triệu đơn vị trên sàn giao dịch HOSE, tổng giá trị đạt 1.607,58 tỷ đồng, tăng 92,38% về khối lượng và 131,51% về giá trị so với phiên hôm qua (ngày 25/10). Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 64,88 triệu đơn vị, giá trị đạt 1.707,7 tỷ đồng, tăng 29,82% về khối lượng và 36,5% về giá trị so với phiên trước. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 14,59 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 100,12 tỷ đồng, giảm 38,79% về lượng và 82,02% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE là DGC với giá trị đạt 132,69 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 1,57 triệu đơn vị. Cổ phiếu STB dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt hơn 3,69 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 104,38 tỷ đồng. Tiếp theo là cặp bluechip gồm VNM được mua ròng 94,3 tỷ đồng (1,41 triệu đơn vị) và MWG được mua ròng 64,9 tỷ đồng (1,56 triệu đơn vị). Mặt khác, cổ phiếu VHM bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt hơn 5,66 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 236,74 tỷ đồng. Đứng ở vị trí tiếp theo là SSI bị bán ròng 121,72 tỷ đồng (4,22 triệu đơn vị), VIC bị bán ròng 115,51 tỷ đồng (2,77 triệu đơn vị), FUEVFVND bị bán ròng 107,45 tỷ đồng (4,49 triệu đơn vị).

Sàn giao dịch HNX

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 2,78 triệu đơn vị, giá trị đạt 91,13 tỷ đồng, tăng gần gấp 4 lần về lượng và hơn 7 lần về giá trị so với phiên trước đó. Trái lại, khối ngoại đã bán ra 2,55 triệu đơn vị, giá trị đạt 39,61 tỷ đồng, tăng 35,79% về lượng và 8,91% về giá trị so với phiên trước. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 225.620 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 51,52 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 1,31 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 25,18 tỷ đồng.

Cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX là PVS với khối lượng đạt 1,72 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 60,32 tỷ đồng. Tiếp theo là IDC được mua ròng 399.350 đơn vị, giá trị đạt 18,85 tỷ đồng và TNG được mua ròng 171.600 đơn vị, giá trị đạt 3,04 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu SHS vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt xấp xỉ 2,2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 32,76 tỷ đồng.

Sàn giao dịch UPCoM

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã mua vào 279.910 đơn vị, giá trị mua vào đạt 9,97 tỷ đồng, giảm 30% về lượng và 43,67% về giá trị so với phiên trước. Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 195.910 đơn vị, giá trị đạt 4,53 tỷ đồng, giảm 40,88% về lượng và 58,29% về giá trị so với phiên trước. Tổng cộng, phiên này khối ngoại đã mua ròng 84.000 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 5,44 tỷ đồng, tăng 22,63% về lượng nhưng giảm 20,47% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên sàn UPCoM là QNS với khối lượng đạt 102.200 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 4,68 tỷ đồng. Tiếp theo là MCH được mua ròng 24.200 đơn vị, giá trị đạt 1,84 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu ACV bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 16.890 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1,21 tỷ đồng. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 14,28 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 43,16 tỷ đồng, giảm 46,06% về lượng và 92,5% về giá trị so với phiên hôm qua (bán ròng 575,05 tỷ đồng).

VNIndex 1,055.45 -46.21 -4.38%
HNX 214.98 -12.03 -5.59%
UPCOM 82.65 -2.92 -3.53%
[question] Cổ phiếu nào được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE?,Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng hay bán ròng trong phiên giao dịch ngày 26/10?