Sản xuất công nghiệp tăng, doanh nghiệp mới phát triển mạnh mẽ

Sản xuất công nghiệp tăng, doanh nghiệp mới phát triển mạnh mẽ

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,5% so với tháng trước và 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động cũng tăng hơn số doanh nghiệp rút lui thị trường.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (GSO) sáng 29/10, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 10/2023 ước tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp trong thời gian gần đây.

Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, ngành chế biến, chế tạo đã tăng 0,5%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện cũng tăng 2,6%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm. Trong khi đó, ngành khai khoáng giảm 3,2%, làm giảm 0,5 điểm phần trăm.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ở nhiều địa phương

Chỉ số sản xuất công nghiệp trong 10 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước đã tăng ở 49 địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, cũng có 14 địa phương ghi nhận sự giảm trong hoạt động sản xuất công nghiệp.

Số lao động trong doanh nghiệp công nghiệp tăng

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/10 tăng 1,0% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,4% so với cùng thời điểm năm trước. Điều này cho thấy sự tăng trưởng và ổn định của lực lượng lao động trong ngành công nghiệp.

Doanh nghiệp mới và quay trở lại hoạt động

Theo báo cáo của GSO, trong tháng 10/2023, Việt Nam đã có hơn 15.400 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 21,7% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, còn có 5.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,1% so với tháng trước và tăng 44,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 10 tháng năm 2023, Việt Nam đã có tổng cộng 183.600 doanh nghiệp mới được đăng ký thành lập và quay trở lại hoạt động, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp và sự thu hút của môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Tình hình chăn nuôi ổn định

Báo cáo của GSO cũng đề cập đến tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong tháng 10/2023, chăn nuôi gia súc, gia cầm đã phát triển ổn định và dịch bệnh được kiểm soát. Tổng số lợn ước tính đến cuối tháng 10/2023 đã tăng 3,4% so với cùng thời điểm năm 2022. Tổng số bò cũng tăng 0,7%, trong khi tổng số trâu giảm 1% và tổng số gia cầm tăng 2,9%.

Sản xuất công nghiệp và doanh nghiệp mới là những chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế của một quốc gia. Việc tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp và sự phát triển của doanh nghiệp mới cho thấy sự phục hồi và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

[question] Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng bao nhiêu trong 10 tháng năm 2023?,Số doanh nghiệp thành lập mới tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?