Sản xuất công nghiệp tăng ở nhiều địa phương, cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10/2023 tăng 5,5% so với tháng trước và 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện đạt kết quả tích cực. Cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phục hồi và phát triển sản xuất.

Sản xuất công nghiệp tăng ở 49 địa phương

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10/2023 đã tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện đã đạt được kết quả tích cực trong thời gian này.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, IIP ước tính tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngành chế biến, chế tạo đã tăng 0,5%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5%; ngành khai khoáng giảm 3,2%.

Bà Phí Thị Hương Nga, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp và xây dựng cho biết, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành khai khoáng vẫn còn gặp khó khăn, nhưng đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực hơn so với quý III/2023.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất 10 tháng năm 2023 của một số ngành công nghiệp trọng điểm đã tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm từ cao su và plastic tăng 9,5%; sản phẩm thuốc lá tăng 9,1%; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 8,7%; khai thác quặng kim loại tăng 6,3%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 6,1%; hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 5,9%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 5,3%.

Tuy nhiên, một số ngành sản xuất cũng đã ghi nhận sự giảm trong chỉ số IIP. Phương tiện vận tải khác giảm 7,3%; xe có động cơ giảm 4,1%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 4%; sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 3,7%; giấy và sản phẩm từ giấy giảm 2,7%...

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước đã tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước. Một số địa phương đã đạt mức tăng cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất, phân phối điện.

Cụ thể, một số địa phương có chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao trong 10 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước bao gồm: Đắk Lắk tăng 36,9%; Bắc Giang tăng 18,6%; Phú Thọ tăng 16,8%; Nam Định tăng 14,4%; Kiên Giang tăng 14%; Hải Phòng tăng 13,5%; Hà Nam tăng 13,1%.

Tuy nhiên, cũng có một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Các địa phương có chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp hoặc giảm trong 10 tháng năm 2023 bao gồm: Hòa Bình tăng 0,7%; Quảng Nam giảm 30,4%; Bắc Ninh giảm 13,1%; Vĩnh Long giảm 12,3%; Sóc Trăng giảm 7,6%; Lào Cai giảm 5,1%.

Về tình hình lao động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/10/2023 đã tăng 1,0% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,4% so với cùng thời điểm năm trước. Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước không đổi so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 0,9% so với cùng thời điểm năm trước; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,6% và giảm 2,8%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,2% và giảm 0,9%.

Để thúc đẩy ngành sản xuất công nghiệp trong những tháng cuối năm, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ này sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm như: tiếp tục giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất dựa trên tình hình sản xuất của các ngành, lĩnh vực và địa phương trọng điểm về công nghiệp, đồng thời nắm bắt khó khăn để thúc đẩy phát triển sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đề xuất rằng Chính phủ cần tiếp tục kết nối các doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI lớn toàn cầu đang đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, cần hỗ trợ doanh nghi [question] Có bao nhiêu địa phương tăng sản xuất công nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2023?,Ngành công nghiệp nào có chỉ số sản xuất tăng cao nhất?