Sản Xuất Công Nghiệp Tháng 7/2023: Tín Hiệu Tích Cực Cho Nền Kinh Tế

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2023 tăng 3,9% so với tháng trước, đánh dấu sự khởi sắc của nền kinh tế. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp trong nước.

Sản Xuất Công Nghiệp Tháng 7/2023: Tín Hiệu Tích Cực Cho Nền Kinh Tế

Theo báo cáo kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023 của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 7 đã tăng 3,9% so với tháng trước, cho thấy tín hiệu tích cực cho nền kinh tế. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới vẫn đang gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất công nghiệp trong nước.

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong tháng 7

Theo báo cáo, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7/2023 ước tính tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 3,6%; ngành khai khoáng tăng 4%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,1%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,3%.

Tuy nhiên, tính chung 7 tháng năm 2023, IIP ước tính giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giảm 1%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,4%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,3%; ngành khai khoáng giảm 1,2%.

Tình hình sản xuất công nghiệp của các ngành trọng điểm

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất 7 tháng năm 2023 của một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 12,2%; khai thác quặng kim loại và sản xuất sản phẩm thuốc lá cùng tăng 8,6%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 7,6%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu tăng 7,3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 6,4%.

Tuy nhiên, một số ngành công nghiệp cũng ghi nhận sự giảm trong 7 tháng năm 2023. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 6,9%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 6,8%; sản xuất xe có động cơ giảm 6,2%; sản xuất trang phục giảm 5,5%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học và sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác cùng giảm 4,3%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp theo địa phương

Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện giảm.

Tăng trưởng lao động trong ngành công nghiệp

Báo cáo cũng cho biết số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng trở lại. Tại thời điểm 01/7/2023, số lao động tăng 0,9% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 3,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 0,9% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,9% và giảm 4,2%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí không đổi so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,9%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,1% và tăng 1,7%.

Các sản phẩm công nghiệp tăng cao

Theo Tổng cục Thống kê, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 7 tháng năm 2023 tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Đường kính tăng 32,3%; phân hỗn hợp N.P.K tăng 15,9%; xăng dầu tăng 13,2%; ti vi tăng 11,4%; vải dệt từ sợi nhân tạo tăng 8,9%; thuốc lá điếu tăng 8,6%; sơn hóa học và sữa tươi cùng tăng 6%.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất công nghiệp vẫn còn nhiều thách thức do tình hình kinh tế thế giới đang gặp khó khăn. Để đảm bảo tăng trưởng bền vững của nền kinh tế, các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích sản xuất công nghiệp cần được th [question] Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 7 đã tăng bao nhiêu so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước?,Có bao nhiêu địa phương có chỉ số IIP tăng và giảm trong 7 tháng năm 2023?