Sản xuất công nghiệp Việt Nam phục hồi chậm chạp trong năm 2023

Sản xuất công nghiệp phục hồi chậm
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Việt Nam trong năm 2023 dự kiến ​​tăng chỉ khoảng 2,84%, mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua. Bộ Công Thương đã đề ra những giải pháp nhằm tăng tốc phát triển sản xuất công nghiệp trong năm 2024.

Sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong năm 2023

Sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong năm 2023 dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 2,84%, mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua, theo báo cáo của Bộ Công Thương. Mặc dù có những chuyển biến tích cực, nhưng sự phục hồi của ngành công nghiệp vẫn diễn ra chậm chạp và chỉ bắt đầu từ cuối quý III và đầu quý IV.

Ngành công nghiệp chế biến và chế tạo

Ngành công nghiệp chế biến và chế tạo vẫn là điểm sáng trong sản xuất công nghiệp, đóng góp mạnh vào tăng trưởng toàn ngành và tạo ra giá trị gia tăng lớn cho khu vực công nghiệp. Trong 11 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến và chế tạo tăng 1,1%, đóng góp 1,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Tuy nhiên, dù có những chuyển biến tích cực, IIP vẫn phục hồi chậm chạp và chỉ đạt mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua. Báo cáo của Bộ Công Thương cũng chỉ ra rằng, chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp chế biến và chế tạo cũng đã chững lại. Tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến và chế tạo đã giảm từ 86% năm 2022 xuống còn 84,9% trong 11 tháng năm 2023.

Giải pháp tăng tốc phát triển sản xuất công nghiệp trong năm 2024

Để tăng tốc phát triển sản xuất công nghiệp trong năm 2024, Bộ Công Thương đã đề ra những giải pháp nhằm thúc đẩy cơ cấu lại ngành công nghiệp và đổi mới mô hình tăng trưởng. Mục tiêu của Bộ là đạt mức tăng IIP khoảng 7-8% so với năm 2023.

Bộ Công Thương tập trung vào việc tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu lại ngành công nghiệp, bằng cách tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ cũng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có tính nền tảng và quan trọng, cũng như các ngành công nghiệp mũi nhọn và công nghệ cao.

Bộ Công Thương cũng sẽ tập trung vào việc củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế. Đồng thời, Bộ sẽ thực hiện cải cách thể chế và tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất và kinh doanh.

Trong năm 2024, Bộ Công Thương cũng sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản và tìm kiếm, thăm dò dầu khí trong nước. Đối với ngành công nghiệp hỗ trợ, Bộ sẽ hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các quy định và chính sách để thúc đẩy phát triển của các doanh nghiệp trong ngành.

Nhằm đảm bảo cung cấp điện đủ cho sản xuất và sinh hoạt, Bộ Công Thương cũng sẽ tập trung vào việc đưa vào vận hành các dự án lưới điện quan trọng trong năm 2024.

Với những giải pháp như vậy, Bộ Công Thương hy vọng sẽ tăng tốc phát triển sản xuất công nghiệp và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Việt Nam dự kiến ​​tăng bao nhiêu trong năm 2023?,Ngành công nghiệp nào được xem là điểm sáng và quyết định chủ yếu đến tốc độ tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp?