Sasco của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng trưởng lợi nhuận 269% trong quý III/2023

Mặc dù khách du lịch giảm do dịch bệnh, Sasco do "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT vẫn báo cáo lợi nhuận 130 tỉ đồng trong quý III/2023, tăng 269% so với cùng kỳ.

Sasco báo cáo lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ trong quý III/2023

Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) do "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT đã công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với kết quả tăng trưởng lợi nhuận 269% so với cùng kỳ. Mặc dù ngành du lịch vẫn đang gặp khó khăn do dịch bệnh và giới hạn đi lại, Sasco vẫn đạt được lợi nhuận 130 tỉ đồng trong quý này.

Doanh thu tăng cao trong quý III/2023

Theo báo cáo tài chính, doanh thu của Sasco trong quý III/2023 đạt 714 tỉ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ hoạt động phòng chờ là 150 tỉ đồng và doanh thu từ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế là 309 tỉ đồng. Đồng thời, giá vốn hàng bán chỉ là 290 tỉ đồng, giá vốn hoạt động phòng chờ là 34 tỉ đồng và giá vốn tại cửa hàng miễn thuế là 168 tỉ đồng. Sasco cũng ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính là 40 tỉ đồng từ lãi tiền gửi, cổ tức và lãi chênh lệch tỉ giá. Tổng cộng, lợi nhuận sau thuế của Sasco trong quý III/2023 đạt 130 tỉ đồng.

Sự khôi phục của kinh doanh Sasco

Sasco cho biết kết quả tăng trưởng lợi nhuận đến từ việc kinh doanh của công ty đã khôi phục bình thường. Sản lượng hành khách đi và đến tại nhà ga quốc nội và quốc tế đều mạnh, đóng góp tích cực vào doanh thu và lợi nhuận của Sasco.

Sự phát triển của Sasco trong 9 tháng đầu năm 2023

Xét lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Sasco đạt 1.887 tỉ đồng và 241 tỉ đồng, tăng lần lượt 124% và 100% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30/9, danh mục tiền và các khoản tương đương tiền của Sasco có giá trị 262 tỉ đồng, trong đó có tiền mặt 15 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 241 tỉ đồng, tiền đang chuyển 1,2 tỉ đồng và các khoản tương đương tiền 4 tỉ đồng.

Sasco - một doanh nghiệp đa ngành

Sasco không chỉ hoạt động trong lĩnh vực hàng không mà còn có các hoạt động chính khác như chế biến suất ăn, hàng mỹ nghệ, sản xuất nước mắm, đại lý vé máy bay, mua bán rượu, thuốc lá... Điều này giúp Sasco đa dạng hóa nguồn thu và tạo ra sự ổn định trong kinh doanh.

Tầm nhìn của Sasco trong tương lai

Sasco đang duy trì tầm nhìn phát triển bền vững và tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty này cũng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng hoạt động kinh doanh để gia tăng lợi nhuận và đóng góp vào sự phát triển của ngành hàng không và du lịch.

Tóm lại, Sasco do "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 269% trong quý III/2023, mặc dù ngành du lịch vẫn đang gặp khó khăn do dịch bệnh. Sự khôi phục của kinh doanh và sự đa dạng hóa nguồn thu đã giúp Sasco đạt được kết quả tích cực trong thời gian gần đây.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao lợi nhuận của Sasco tăng mạnh trong quý III/2023?,Cổ phiếu SAS có giá bao nhiêu?
1 Lượt thích