SCS - Doanh nghiệp hàng không với biên lãi gộp cao nhất sàn

Một doanh nghiệp hàng không
SCS, doanh nghiệp hàng không, đã hoàn thành 92% mục tiêu lợi nhuận năm 2023 với biên lãi gộp cao nhất sàn.

SCS - Doanh nghiệp hàng hóa Sài Gòn (Saigon Cargo Service, mã chứng khoán: SCS) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 4/2023.

Mặc dù đã lên kế hoạch tương đối thận trọng, công ty vẫn chỉ hoàn thành 92% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Doanh thu thuần của SCS trong quý 4/2023 đạt 199 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán bất ngờ tăng 77% lên 54 tỷ đồng, làm giảm lợi nhuận gộp của công ty xuống còn 144 tỷ đồng, giảm 12%.

Mặc dù vậy, biên lãi gộp của SCS vẫn đạt 73%, là một trong những tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên sàn, với mỗi 10 đồng doanh thu, công ty có hơn 7 đồng lãi.

Trong quý 4/2023, doanh thu tài chính của SCS tăng 8% lên 19 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính chỉ chiếm không tới 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, SCS không ghi nhận chi phí lãi vay do không có nợ vay tài chính.

Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, lên 16 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Saigon Cargo Service trong quý 4/2023 đạt 146 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 128 tỷ đồng, giảm 18%.

Tính tổng cộng trong cả năm 2023, doanh thu thuần của SCS giảm 17% xuống 705 tỷ đồng, cộng thêm chi phí giá vốn tăng khiến biên lãi giảm từ 82% xuống 76%.

Lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 đạt 569 tỷ đồng, giảm 18%.

Năm 2023, SCS đã đặt mục tiêu tổng doanh thu 860 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 620 tỷ đồng, giảm lần lượt 5,5% và 11% so với năm trước.

Mặc dù đã thận trọng trong kế hoạch, công ty vẫn chỉ hoàn thành 92% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Saigon Cargo Service đạt 1.703 tỷ đồng, tăng 147 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm đến 62% tài sản, tương đương gần 1.100 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty là hơn 364 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải trả ngắn hạn.

Đáng chú ý, công ty không có nợ vay tài chính.

Vốn chủ sở hữu của SCS đạt 1.339 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 315 tỷ đồng.

Hiện tại, SCS đang nắm giữ 15% thị phần toàn quốc và 45% thị phần tại Tân Sơn Nhất.

Đáng chú ý, SCS là nhà ga duy nhất ở Tân Sơn Nhất có khả năng mở rộng công suất lên đến 75% công suất hiện tại.

Trên thị trường, cổ phiếu SCS đã chốt phiên giao dịch ngày 19/1 với giá 66.300 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao doanh thu của SCS giảm cả quý lẫn cả năm 2023?,Lợi nhuận trước thuế của SCS giảm bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?