Sideloading và Cuộc Cạnh Tranh giữa iPhone và Android

Sideloading có lôi kéo người mua iPhone thay vì Android?
Sideloading và Cuộc Cạnh Tranh giữa iPhone và Android

Sideloading và Cuộc Cạnh Tranh giữa iPhone và Android

Theo một bài báo trên Android Authority, việc áp dụng Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) tại Liên minh châu Âu (EU) đã buộc nhiều công ty công nghệ lớn phải thay đổi nền tảng và dịch vụ của họ. Một trong những công ty bị ảnh hưởng là Apple, và họ đã phải thực hiện một số thay đổi đối với iPhone của mình.

Sideloading là gì?

Sideloading là quá trình tải ứng dụng từ các nguồn bên ngoài cửa hàng ứng dụng chính thức. Trên Android, việc sideload ứng dụng đã trở thành một điểm bán hàng lớn, cho phép người dùng cài đặt các ứng dụng không có sẵn trên Google Play Store. Tuy nhiên, trên iPhone, việc sideload ứng dụng không được hỗ trợ chính thức cho đến nay.

Thay đổi tại EU

Theo DMA, Apple sẽ phải cung cấp các cửa hàng ứng dụng thay thế, cho phép người dùng thay đổi trình duyệt web mặc định và cung cấp các giải pháp thanh toán thay thế. Đây là những thay đổi lớn nhất đối với iOS trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, những thay đổi này chỉ áp dụng tại EU và không có tác động đến người dùng ở các khu vực khác.

Ảnh hưởng đến sự lựa chọn giữa iPhone và Android

Sideloading đã và đang là một điểm bán hàng lớn của Android. Việc có khả năng cài đặt các ứng dụng từ các nguồn bên ngoài giúp người dùng Android truy cập đến hàng ngàn ứng dụng không có sẵn trên Google Play Store. Tuy nhiên, với việc sideloading cũng có sẵn trên iPhone tại EU, có khả năng nó sẽ tạo ra sự cạnh tranh giữa hai hệ điều hành này.

Tóm lại

Những thay đổi tại EU của Apple vẫn còn một chặng đường dài so với cách tiếp cận tương đối dễ dàng của Google và được cho là chỉ hướng đến việc tuân thủ theo cách "không thật lòng". Tuy nhiên, việc sideloading có sẵn trên iPhone tại EU có thể làm thay đổi sự lựa chọn giữa iPhone và Android, và tạo ra một cuộc cạnh tranh mới giữa hai hệ điều hành này.

Nguồn: Báo Thanh Niên

[question] Tại sao các thay đổi liên quan đến DMA của Apple chỉ áp dụng ở EU?,Tại sao sideloading được xem là một điểm bán hàng lớn của Android?