Số doanh nghiệp mới thành lập tăng trưởng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2024

Trong 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã có hơn 41,1 nghìn doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động, đánh dấu một sự tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động tại Việt Nam đã tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2024, theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê.

Trong tháng 2, cả nước đã có gần 8,6 nghìn doanh nghiệp mới thành lập, giảm 36,5% so với tháng trước và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, hơn 5,3 nghìn doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động sau một thời gian tạm ngừng.

Đồng thời, có 5.146 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 2.153 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 1.506 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể.

Tổng cộng, trong 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã có hơn 41,1 nghìn doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tháng có hơn 20,5 nghìn doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động, cho thấy sự phục hồi và sự phát triển của nền kinh tế.

Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp đã rút lui khỏi thị trường. Số lượng doanh nghiệp này là 63 nghìn, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tháng có gần 31,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, đòi hỏi các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích để duy trì sự ổn định và phát triển của các doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, trong tháng 2/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 48,54 tỷ USD, giảm 25,8% so với tháng trước và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 113,96 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,2% và nhập khẩu tăng 18%.

Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là hai thị trường quan trọng đối với xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 17,4 tỷ USD, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch ước đạt 20,9 tỷ USD.

Sự tăng trưởng ấn tượng của số doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2024 là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn cần có sự hỗ trợ và khuyến khích từ chính phủ và các cơ quan liên quan để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Trong tháng 2/2024, số doanh nghiệp mới thành lập giảm bao nhiêu so với tháng trước và cùng kỳ năm trước?,Trong 2 tháng đầu năm 2024, thị trường nào là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam?