Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam gia nhập Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE)

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE), mở ra cơ hội hợp tác và thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam gia nhập Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE)

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã chính thức gia nhập Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE), theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Quyết định này đã được Đại Hội đồng WFE thống nhất tại Hội nghị thường niên năm 2023 diễn ra từ ngày 19 - 21/9/2023. Đây được coi là một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và mang lại nhiều lợi ích cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc trở thành thành viên chính thức của WFE đánh dấu sự thống nhất đầu mối hợp tác quốc tế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều này giúp tăng cường công tác đối ngoại, đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, các công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam như HOSE và HNX cũng sẽ được hưởng những lợi ích tương tự như thành viên chính thức.

Trước khi gia nhập WFE, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã trở thành thành viên của nhiều tổ chức chứng khoán quốc tế khác trong năm 2022.

Đó là Hiệp hội các Sở Giao dịch Chứng khoán khu vực ASEAN (ASEAN Exchanges), Diễn đàn Thị trường Trái phiếu ASEAN (ABMF), và Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán châu Á và châu Đại Dương (AOSEF). Việc tham gia vào các tổ chức này đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác và tăng cường sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các thị trường chứng khoán khác trong khu vực và trên thế giới.

Việc trở thành thành viên chính thức của WFE không chỉ đánh dấu sự công nhận về tiến bộ và uy tín của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam mà còn tạo ra một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sự tham gia vào mạng lưới của WFE sẽ giúp Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nắm bắt được những xu hướng mới nhất và áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động của mình.

Theo ông/bà [Name], "Việc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WFE là một thành tựu đáng tự hào và chứng minh cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của thị trường, thu hút thêm vốn đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước".

Với việc trở thành thành viên chính thức của WFE, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã khẳng định vị thế và tiềm năng của mình trên thị trường chứng khoán quốc tế. Điều này sẽ tạo ra sự tin tưởng và thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai.

VNIndex 1,137.96 -15.24 -1.34%
HNX 229.75 -1.75 -0.76%
UPCOM 88.41 -0.29 -0.33%
[question] Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WFE sau khi nào?,Những lợi ích gì mà các công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ nhận được?