"Số liệu giao dịch chứng khoán nước ngoài tuần 13-17/11: Cổ phiếu MWG tiếp tục bị bán ròng, lên tới 1.013 tỷ đồng chỉ trong 3 tuần"

Giao dịch chứng khoán nước ngoài tuần 13-17/11 tiếp tục chứng kiến sự bán ròng mạnh của cổ phiếu MWG, đạt mức lên tới 1.013 tỷ đồng chỉ trong 3 tuần.

Số liệu giao dịch chứng khoán nước ngoài tuần 13-17/11 cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đã tiếp tục thực hiện giao dịch bán ròng mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong đó, cổ phiếu MWG tiếp tục là mã bị bán ròng mạnh nhất, với mức bán ròng lên tới 1.013 tỷ đồng chỉ trong 3 tuần.

Giao dịch trên sàn HOSE:

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trong 4 phiên và chỉ mua ròng trong 1 phiên duy nhất vào ngày giữa tuần 15/11. Tổng cộng, khối lượng bán ròng đạt 45,97 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng là 1.346,62 tỷ đồng. Đây là mức tăng 35,81% về khối lượng và 10,61% về giá trị so với tuần trước. Trong khi đó, khối lượng mua vào giảm 23% và giá trị mua vào giảm 18,24% so với tuần trước. Cụ thể, khối ngoại đã mua vào 225,49 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị mua vào là 5.714,04 tỷ đồng. Ngược lại, khối ngoại đã bán ra 271,45 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bán ra là 7.060,66 tỷ đồng.

Giao dịch trên sàn HNX:

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng tiếp tục thực hiện giao dịch bán ròng. Trong tuần từ ngày 13-17/11, khối lượng bán ròng đạt 5,67 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng là 116,08 tỷ đồng. Đây là mức giảm so với tuần trước, khi khối ngoại mua ròng 12,53 triệu đơn vị và giá trị mua ròng đạt 245,07 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại đã mua vào 3,65 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị mua vào là 97,81 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 9,32 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bán ra là 213,89 tỷ đồng.

Giao dịch trên sàn UPCoM:

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã tiếp tục thực hiện giao dịch bán ròng trong 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối lượng bán ròng đạt 2,63 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng là 85,42 tỷ đồng. Đây là mức giảm so với tuần trước, khi khối ngoại mua ròng 957.230 đơn vị và giá trị mua ròng đạt 39,02 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại đã mua vào 2,16 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị mua vào là 70,52 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 4,79 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bán ra là 155,94 tỷ đồng.

Tổng kết giao dịch tuần qua:

Tổng cộng, trong tuần từ ngày 13-17/11, khối ngoại đã bán ròng 54,27 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng là 1.548,12 tỷ đồng. Đây là mức tăng gấp 2,6 lần cả về khối lượng và giá trị so với tuần trước (khi bán ròng 933,31 tỷ đồng).

Trong số các cổ phiếu được giao dịch, cổ phiếu SSI được khối ngoại mua ròng mạnh nhất tuần qua, với khối lượng mua ròng đạt 8,71 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị mua ròng là 246,18 tỷ đồng. Trái lại, cổ phiếu MWG tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng lên tới hơn 8,77 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng là 348,04 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong 3 tuần, khối ngoại đã bán ròng hơn 1.013 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu IDC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất tuần qua, với khối lượng mua ròng đạt 437.000 đơn vị, tương ứng với giá trị mua ròng là 20,4 tỷ đồng. Mặt khác, cổ phiếu CEO lại bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng lên tới hơn 2,54 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng là 60,47 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu SHS đã trải qua một sự thay đổi đáng chú ý. Sau hàng trăm tỷ đồng mua ròng trong 2 tuần trước, khối ngoại đã quay đầu bán ròng cổ phiếu này, với khối lượng bán ròng đạt 475.340 đơn vị, tương ứng với giá trị bán ròng là 8,17 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Đầu Tư

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/11

43.216.680

58.988.150

-15.771.470

1.110.360

1.487.970

-377.610

14/11

42.171.830

47.571.230

-5.399.400

1.024.550

1.359.130

-334.580

15/11

62.921.200

51.603.960

11.317.240

1.693.930

1.448.970

244.960

16/11

38.526.180

43.500.440

-4.974.260

1.029.660

1.159.860

-130.200

17/11

38.650.320

69.789.430

-31.139.110

855.540

1.604.730

-749.190

Tổng

225.486.210

271.453.210

-45.967.000

5.714.040

7.060.660

-1.346.620

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/11

797.030

468.390

328.640

26.720

10.540

16.180

14/11

1.043.980

2.552.440

-1.508.460

19.750

47.850

-28.100

15/11

537.300

762.270

-224.970

13.190

18.910

-5.720

16/11

912.010

3.919.440

-3.007.430

24.810

93.240

-68.430

17/11

356.730

1.616.990

-1.260.260

13.340

43.350

-30.010

Tổng

3.647.050

9.319.530

-5.672.480

97.810

213.890

-116.080

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/11

218.180

451.210

-233.030

6.900

14.690

-7.790

14/11

211.020

777.700

-566.680

10.590

20.750

-10.160

15/11

304.020

1.734.910

-1.430.890

13.660

63.310

-49.650

16/11

667.080

1.154.500

-487.420

25.810

38.570

-12.760

17/11

757.810

668.700

89.110

13.560

18.620

-5.060

Tổng

2.158.110

4.787.020

-2.628.910

70.520

155.940

-85.420

VNIndex 1,101.19 -24.34 -2.21%
HNX 226.54 -3.02 -1.33%
UPCOM 86.02 -1.11 -1.29%
[question] Cổ phiếu nào được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 13-17/11?,Cổ phiếu nào bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên sàn HNX trong tuần từ ngày 13-17/11?