Số liệu mới: Hơn 116 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng qua

Trong 9 tháng qua, hơn 116 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký thành lập mới, với tổng số lao động đăng ký là trên 748 nghìn lao động. Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đã giảm 34,2% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 9 tháng qua, đã có hơn 116 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên toàn quốc.

Điều này cho thấy sự tăng trưởng tích cực trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng số lao động đăng ký là trên 748 nghìn lao động, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy sự tăng cường về việc tạo ra việc làm mới và cung cấp cơ hội cho người lao động.

Tuy nhiên, dù số lượng doanh nghiệp mới tăng lên, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đã giảm 34,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là 2.573,1 nghìn tỷ đồng.

Điều này có thể cho thấy sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Ngoài ra, cũng có 48,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 165,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy sự phục hồi và khả năng thích ứng của các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn.

Trung bình mỗi tháng, có khoảng 18,4 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Đây là một con số khá ấn tượng, cho thấy sự nỗ lực và sự đam mê của các doanh nhân và nhà đầu tư trong việc phát triển kinh tế.

Tổng kết lại, việc có hơn 116 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng qua là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, việc giảm tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế cũng đòi hỏi sự quan tâm và hỗ trợ từ phía chính phủ và các cơ quan liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển và đầu tư.

[question] Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay giảm bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Bình quân mỗi tháng có bao nhiêu doanh nghiệp mới được thành lập và quay trở lại hoạt động?