Số lượng doanh nghiệp đóng cửa tăng lên hơn 113.000 từ đầu năm

Số lượng doanh nghiệp đóng cửa tăng lên hơn 113.000 từ đầu năm

Trong 7 tháng đầu năm 2023, đã có hơn 113.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể, gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường kinh doanh.

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy rằng, trong 7 tháng đầu năm 2023, cả nước đã có tổng cộng 131.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trung bình mỗi tháng có khoảng 18.800 doanh nghiệp được thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Điều đáng lo ngại

Trong cùng thời gian này, đã có 89.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 42.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Vốn đăng ký trung bình mỗi doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2023 đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tình hình doanh nghiệp đóng cửa

Theo số liệu, trong 7 tháng năm 2023, có tổng cộng 66.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 36.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Trong khi đó, có 10.400 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể.

Tổng cộng, đã có hơn 113.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 7 tháng đầu năm.

Trung bình mỗi tháng có khoảng 16.200 doanh nghiệp đóng cửa.

Tín hiệu tích cực

Mặc dù hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng đã có những dấu hiệu tích cực.

Sản xuất công nghiệp IIP, một trong những trụ cột của nền kinh tế, trong tháng 7/2023 tiếp tục cho thấy những tín hiệu khởi sắc.

Ước tính, sản xuất công nghiệp trong tháng này tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành chế biến, chế tạo

So với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo tăng 3,6%.

Ngành khai khoáng

So với cùng kỳ năm trước, ngành khai khoáng tăng 4%.

Ngành sản xuất và phân phối điện

So với cùng kỳ năm trước, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,1%.

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

So với cùng kỳ năm trước, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,3%.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, chỉ số sản xuất công nghiệp trong 7 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên toàn quốc.

Tình hình lao động

Về tình hình lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp, tính đến ngày 1/7/2023, số lượng lao động đang làm việc tăng 0,9% so với tháng trước và giảm 3,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong đó, lao động trong doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,1% và giảm 1,1%; lao động trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,3% và giảm 3,5%; lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,2% và giảm 4,4%.

Yêu cầu hỗ trợ từ chính phủ

Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp đóng cửa trong 7 tháng đầu năm 2023 đòi hỏi sự quan tâm và hỗ trợ từ phía chính phủ và các cơ quan liên quan.

Việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và đảm bảo an sinh xã hội cho doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng để khôi phục và phát triển nền kinh tế.

[question] Số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 7 tháng đầu năm 2023 là bao nhiêu?,Sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng bao nhiêu so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước?