Số lượng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường tăng mạnh trong tháng 10

Trong tháng 10, số lượng doanh nghiệp mới thành lập tại Việt Nam đã tăng hơn 21% so với tháng trước, đồng thời tạo ra hàng ngàn việc làm mới.

Số lượng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường tăng mạnh trong tháng 10

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, cả nước đã có hơn 15.400 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 21,7% so với tháng 9. Điều này cho thấy sự phục hồi và sự phát triển tích cực của nền kinh tế Việt Nam.

Tăng trưởng về số lượng và việc làm

Số liệu cho thấy rằng các doanh nghiệp mới thành lập trong tháng 10 đã tạo ra 132.000 việc làm, tăng 64,3% so với tháng trước. Điều này là một tín hiệu tích cực cho thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.

Sự phục hồi của các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Trong tháng 10, cũng có 5.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy sự phục hồi và khả năng thích ứng của các doanh nghiệp với tình hình kinh tế hiện tại.

Tổng kết 10 tháng qua

Tính chung trong 10 tháng qua, cả nước đã có 131.800 doanh nghiệp mới được đăng ký thành lập, với tổng số vốn đăng ký gần 1,2 triệu tỷ đồng. Số lao động đăng ký là 880.000 lao động. Tuy nhiên, vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp mới thành lập trong 10 tháng đã giảm 16% so với cùng kỳ năm 2022.

Phân theo khu vực kinh tế

Trong số các doanh nghiệp mới thành lập trong tháng 10, có 1.427 doanh nghiệp thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, có 31.300 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 0,8%. Khu vực dịch vụ cũng ghi nhận sự tăng trưởng với hơn 99.000 doanh nghiệp mới, tăng 6,4%.

Các doanh nghiệp gặp khó khăn và ngừng hoạt động

Trong tháng 10, có 5.501 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 33,4% so với tháng trước và tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2022. Cũng có 4.898 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 7,1% và tăng 16,6%. Ngoài ra, có 1.501 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,2% và giảm 6,3%.

Tổng kết

Tính chung trong 10 tháng, có 146.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 20%. Trung bình mỗi tháng có 14.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

[question] Số doanh nghiệp mới được thành lập trong tháng 10 tại Việt Nam tăng hay giảm so với tháng trước?,Khu vực nào có số lượng doanh nghiệp mới tăng trong tháng 10?