Số lượng hộ gia đình độc thân ở Hàn Quốc đạt mức kỷ lục vào năm 2023

Tỷ lệ hộ gia đình độc thân ở Hàn Quốc lên mức cao kỷ lục mọi thời đại vào năm 2023
Tỷ lệ hộ gia đình độc thân ở Hàn Quốc đã tăng lên mức kỷ lục vào năm 2023, chiếm 42% tổng số hộ gia đình.

Số lượng hộ gia đình độc thân ở Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục vào năm 2023

Theo dữ liệu từ Chính phủ Hàn Quốc, tính đến cuối tháng 12/2023, số hộ gia đình độc thân đã tăng lên 9,93 triệu từ 9,72 triệu của năm 2022.

Tăng trưởng đáng chú ý của số hộ gia đình độc thân chỉ trong vòng 1 năm đã khiến con số này vượt qua mức tăng trưởng của tổng số hộ gia đình ở Hàn Quốc trong cùng thời kỳ. Trong khi số hộ gia đình độc thân tăng lên 211.344, tổng số hộ gia đình chỉ tăng 209.037, từ 23,7 triệu lên 23,8 triệu.

Thực trạng tăng số lượng hộ gia đình độc thân

Một quan chức của Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc cho biết: "Thực trạng tăng số lượng hộ gia đình độc thân phần lớn là do sự gia tăng số người cao tuổi chưa lập gia đình và sống một mình".

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, vào tháng 8/2023, có 1,97 triệu người Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên đang sống một mình. Điều này đặt ra viễn cảnh 21,8% tổng số người cao tuổi trong nước sống một mình.

Thay đổi cơ cấu gia đình

Dữ liệu từ Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc cũng cho thấy quy mô hộ gia đình thông thường của Hàn Quốc đang giảm. Số thành viên trung bình trong một hộ gia đình đã giảm từ 2,17 vào năm 2022 xuống còn 2,15 trong năm 2023.

Số lượng hộ gia đình có số thành viên lớn hơn đều giảm, bao gồm hộ gia đình 4 người và hộ gia đình 5 người. Trong khi đó, số lượng gia đình với quy mô nhỏ hơn đang gia tăng, bao gồm hộ gia đình 2 người và 3 người.

Cần điều chỉnh chính sách

Báo cáo nghiên cứu về sự thay đổi cơ cấu gia đình của Ủy ban Hội nhập quốc gia Hàn Quốc đã kết luận rằng Hàn Quốc cần điều chỉnh chính sách hướng đến đối tượng hộ gia đình độc thân thay vì quản lý toàn bộ các gia đình theo mô hình truyền thống.

Tỷ lệ hộ gia đình độc thân ở Hàn Quốc đã tăng gần gấp 4 lần sau 3 thập kỷ, chiếm hơn 1/3 tổng số hộ gia đình nói chung. Mặc dù cơ cấu gia đình Hàn Quốc đã thay đổi mạnh nhưng việc cập nhật chính sách với đối tượng này còn chậm.

Các chuyên gia kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc cần có cơ cấu để kiểm soát chính sách nhằm cải thiện những mối lo lắng cho người độc thân. Các hộ gia đình độc thân dễ bị tổn thương về nhà ở, sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng và mạng lưới xã hội so với các hộ gia đình nói chung.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao số lượng hộ gia đình độc thân ở Hàn Quốc đang tăng lên mức cao kỷ lục?,Cơ quan nào đã đưa ra kết luận cần điều chỉnh chính sách đối với hộ gia đình độc thân ở Hàn Quốc?