Số triệu phú giảm 3,5 triệu vào năm 2022 do biến động chứng khoán

Tổng tài sản tư nhân trên thế giới giảm 2,4% xuống còn 454,4 nghìn tỷ USD vào năm 2022. Mức giàu có trung bình tăng 3%, tạo ra sự chuyển nhượng giàu có. Dự báo tài sản toàn cầu sẽ tăng 38% trong 5 năm tới.

Số lượng triệu phú giảm đáng kể vào năm 2022 do biến động trên thị trường chứng khoán

Theo báo cáo tài sản toàn cầu hàng năm của Credit Suisse và UBS, tổng tài sản tư nhân trên thế giới đã giảm 2,4% xuống còn 454,4 nghìn tỷ USD. Điều này chủ yếu là do thua lỗ trên thị trường chứng khoán và trái phiếu, ảnh hưởng không tương xứng đến những người giàu có.

Mức giàu có trung bình tăng 3% vào năm 2022

Mặc dù số lượng triệu phú giảm, mức giàu có trung bình trên toàn cầu lại tăng 3% vào năm 2022. Điều này cho thấy sự chuyển nhượng giàu có, trong đó người dân bình thường có chút khởi sắc trong khi một số triệu phú và tỷ phú lại gánh chịu thua lỗ. Điều này có thể được coi là một dấu hiệu tích cực trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Giá trị ròng và sự cạn kiệt của cải

Báo cáo cũng chỉ ra rằng giá trị ròng hoặc "của cải" là giá trị tài sản tài chính và tài sản thực của một hộ gia đình. Điều này bao gồm tài sản và trừ đi các khoản nợ. Sự cạn kiệt của cải ở giới thượng lưu đồng nghĩa với việc thế giới hiện có ít hơn khoảng 3,5 triệu triệu phú so với năm 2021, với tổng số triệu phú mới là khoảng 60 triệu.

Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia có nhiều triệu phú nhất

Trong số các quốc gia, Hoa Kỳ là quốc gia mất nhiều triệu phú nhất, với 1,8 triệu người trong số họ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu về số lượng người siêu giàu, với hơn 120.000 người siêu giàu. Trung Quốc đứng thứ hai với 33.000 người siêu giàu.

Sự chuyển nhượng giàu có và cải thiện bất bình đẳng

Sự chuyển nhượng giàu có này đồng nghĩa với việc tình trạng bất bình đẳng đã được cải thiện một chút. Mặc dù 1% hộ gia đình hàng đầu vẫn nắm giữ 44,5% tổng tài sản toàn cầu, con số này đã giảm nhẹ so với 45,6% vào năm 2021.

Paul Donovan, Nhà kinh tế trưởng tại UBS Global Wealth Management, đã viết trong báo cáo: "Nền kinh tế toàn cầu đang trải qua một giai đoạn thay đổi kinh tế đáng kinh ngạc." Điều này cho thấy sự biến đổi và khó khăn trong tình hình kinh tế hiện tại.

Dự báo tài sản toàn cầu sẽ tăng 38% trong 5 năm tới

Một điều đáng mừng khác là dự báo của Credit Suisse cho thấy tài sản toàn cầu sẽ tăng 38% trong vòng 5 năm tới, đạt 629 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Điều này cho thấy sự tăng trưởng tiềm năng trong tương lai, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập trung bình.

Trong tổng thể, mặc dù số lượng triệu phú giảm vào năm 2022, mức giàu có trung bình trên toàn cầu vẫn tăng. Điều này tạo ra sự chuyển nhượng giàu có và cải thiện một chút tình trạng bất bình đẳng. Tuy nhiên, cần tiếp tục theo dõi biến động trên thị trường chứng khoán và các yếu tố kinh tế khác để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong tương lai.

[question] Tại sao số lượng triệu phú trên thế giới dự kiến giảm?,Quốc gia nào đang dẫn đầu về số lượng người siêu giàu?