Sóc Trăng - Địa điểm tiềm năng để phát triển cảng biển đặc biệt

Sóc Trăng - Địa điểm tiềm năng để phát triển cảng biển đặc biệt

Sóc Trăng có tiềm năng phát triển cảng biển đặc biệt Trần Đề theo quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Sóc Trăng - Địa điểm tiềm năng để phát triển cảng biển đặc biệt

Hệ thống cảng biển Việt Nam đang được điều chỉnh theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Theo dự thảo quy hoạch này, có 5 cảng biển sẽ được quy hoạch tiềm năng thành cảng đặc biệt. Trong số đó, cảng biển Sóc Trăng được xem là một địa điểm tiềm năng để phát triển cảng biển đặc biệt.

Cảng biển Sóc Trăng được đề xuất trở thành cảng biển đặc biệt trong quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 287/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch này, cảng biển Sóc Trăng được định hướng phát triển thành cảng biển đặc biệt, đảm nhận vai trò cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 18/6/2022, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết này đề ra định hướng: “Hoàn thành hệ thống cảng biển theo quy hoạch, trong đó cảng Trần Đề phát triển thành cảng đặc biệt và cửa ngõ vùng…”

Trước đó, vào tháng 5/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã gửi công văn đề xuất chủ trương lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng biển Trần Đề. Tỉnh Sóc Trăng kiến nghị trung ương xem xét, chấp thuận việc cho phép nhà đầu tư đề xuất dự án theo quy định pháp luật về đầu tư công, hoặc theo phương thức đối tác công tư (PPP) phù hợp nhu cầu, năng lực của nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước đề xuất dự án. Đáp lại đề xuất này, Bộ Giao thông Vận tải đã gửi văn bản ủng hộ đề xuất của tỉnh Sóc Trăng.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phản hồi công văn của tỉnh Sóc Trăng và cho rằng, quy hoạch cảng biển Trần Đề chưa được công bố là cảng biển đặc biệt. Nghị quyết 78 của Chính phủ không nêu rõ thời điểm nào sẽ quy hoạch cảng biển Trần Đề (cảng biển Sóc Trăng), mốc 2030 hay mốc 2045, thành cảng biển đặc biệt và là cảng cửa ngõ vùng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh Sóc Trăng xác định và làm rõ quy mô đầu tư của dự án cảng biển Trần Đề phù hợp với quy hoạch chung.

Dù vậy, Sóc Trăng vẫn được coi là một địa điểm tiềm năng để phát triển cảng biển đặc biệt. Với vị trí địa lý thuận lợi, Sóc Trăng có thể trở thành cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục nghiên cứu và đánh giá tiềm năng của Sóc Trăng để đưa ra quyết định phù hợp với quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao cảng biển Sóc Trăng được coi là có tiềm năng trở thành cảng biển đặc biệt?,Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến gì về việc quy hoạch cảng biển Trần Đề là cảng đặc biệt?