Sơn La - Hướng tới một Tỉnh phát triển đa ngành, đa lĩnh vực

Sơn La đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, với sự phát triển đa ngành, đa lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, đô thị và nông thôn.

Sơn La, một tỉnh phía Bắc Việt Nam, đã đặt mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong tương lai gần.

Sơn La, một tỉnh phía Bắc Việt Nam, đã đặt mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong tương lai gần. Quyết định 1676/QĐ-TTg ngày 25/12/2023 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký phê duyệt, quy hoạch tỉnh Sơn La cho giai đoạn 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050.Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là đưa tỉnh Sơn La trở thành một tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và công bằng. Tỉnh hy vọng trở thành một trong những tỉnh phát triển khá của vùng trung du và miền núi phía Bắc, trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, trọng điểm du lịch của vùng biên giới Việt Nam - Lào và vùng trung du miền núi phía Bắc, cũng như trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng trung du miền núi phía Bắc. Đồng thời, tỉnh cũng mong muốn tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời duy trì môi trường hoà bình, ổn định, góp phần vào sự phát triển của vùng và đất nước.

Phát triển đa ngành, đa lĩnh vực

Sơn La đặt mục tiêu phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, đô thị và nông thôn. Trong đó, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, đô thị thông minh và nông thôn mới giàu bản sắc được coi là trọng tâm. Công nghiệp hướng xanh và hệ thống đô thị có quy mô lớn cũng là mối quan tâm hàng đầu. Đồng thời, tỉnh cũng tập trung vào việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng mối quan hệ liên kết phát triển mật thiết với các tỉnh lân cận trong vùng và cả nước, đồng thời đảm bảo sự bền vững về môi trường sinh thái và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu kinh tế

Sơn La đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế với tốc độ trên 8% trong giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, tỉnh cũng hướng đến việc đạt mức GRDP bình quân đầu người trên 60 triệu đồng/người vào năm 2025 và khoảng 100-120 triệu đồng/người vào năm 2030. Ngoài ra, tỉnh cũng đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 6.250 tỷ đồng vào năm 2025 và trên 8.000 tỷ đồng vào năm 2030. Tổng vốn đầu tư xã hội trong giai đoạn 2021-2025 dự kiến đạt trên 120.000 tỷ đồng và trong giai đoạn 2026-2030 dự kiến đạt trên 150.000 tỷ đồng. Tỉnh cũng đặt mục tiêu phát triển kinh tế số, với tỷ trọng đạt khoảng 10-15% GRDP vào năm 2025 và 20-30% GRDP vào năm 2030. Tỷ lệ đô thị hoá trên địa bàn toàn tỉnh cũng dự kiến đạt khoảng 20,6% vào năm 2025 và khoảng 25,8% vào năm 2030.

Về mặt văn hóa - xã hội

Sơn La đặt mục tiêu đạt chỉ số phát triển con người (HDI) 0,7, tuổi thọ trung bình của người dân đạt trên 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe đạt trên 68 năm. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều cũng dự kiến giảm trung bình 2-3% mỗi năm. Tỉ lệ lao động qua đào tạo được đặt mục tiêu đạt trên 60% vào năm 2025 và trên 70% vào năm 2030. Tỉ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ cũng dự kiến đạt khoảng 30% vào năm 2025 và trên 40% vào năm 2030. Tỉ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn cũng dự kiến đạt khoảng 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030.

Về môi trường

Sơn La đặt mục tiêu đạt tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 là 48,5% và đạt ổn định 50% vào năm 2030. Tỉ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường cũng được đặt mục tiêu đạt 100%.

Tầm nhìn đến năm 2050

Tầm nhìn đến năm 2050, Sơn La hy vọng trở thành một cực phát triển quan trọng của vùng Tây Bắc, với hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ và hiện đại. Tỉnh cũng mong muốn có nền tảng k

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu kinh tế của tỉnh Sơn La đến năm 2030 là gì?,Tầm nhìn đến năm 2050, Sơn La muốn trở thành gì?