Sonadezi (SNZ) Ghi Nhận Doanh Thu Kỷ Lục và Lãi Sau Thuế Gần 1.400 Tỷ Đồng Trong Năm 2023

Sonadezi (SNZ) - Ông lớn bất động sản khu công nghiệp tại Đồng Nai - đã đạt doanh thu kỷ lục và báo lãi sau thuế gần 1.400 tỷ đồng trong năm 2023.

Sonadezi (SNZ) - một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai - đã ghi nhận mức doanh thu chính đạt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay, đồng thời báo lãi sau thuế gần 1.400 tỷ đồng trong năm 2023.

Sonadezi (SNZ) - một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai - đã ghi nhận mức doanh thu chính đạt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay, đồng thời báo lãi sau thuế gần 1.400 tỷ đồng trong năm 2023.

Doanh thu thuần của Sonadezi trong quý 4/2023 đạt 1.720 tỷ đồng, tăng 21,29% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán chỉ tăng 10,37%, lên 1.056 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp về bán hàng của doanh nghiệp đạt 664 tỷ đồng, tăng 43,96% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong quý này, doanh thu hoạt động tài chính của Sonadezi đạt 60,7 tỷ đồng, tăng 20,63%.

Lợi nhuận khác đạt gần 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ 7,7 tỷ đồng.

Khoản lãi từ công ty liên kết đạt 5,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 là 1,4 tỷ đồng.

Đồng thời, Sonadezi đã tiết giảm hầu hết các chi phí trong quý 4/2023 như chi phí tài chính giảm 7%, chi phí bán hàng giảm 27,8% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,23% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả là Sonadezi đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2023 đạt hơn 412 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2023, Sonadezi đã ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 5.467 tỷ đồng, tăng 2,9% - đây là mức doanh thu cao kỷ lục của doanh nghiệp từ trước tới nay.

Giá vốn hàng bán giảm 4,88%, xuống 3.398 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp về bán hàng của doanh nghiệp đạt 2.048 tỷ đồng, tăng 19,07% so với năm 2022.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính của Sonadezi đạt 269 tỷ đồng, giảm 11,49%.

Lợi nhuận khác đạt 26,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ 14,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng gần 20% so với năm 2022, lên 166 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng giảm 10,25% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 0,11% so với năm trước, lần lượt xuống còn 109 tỷ đồng và 432 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2023, Sonadezi đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.387 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với năm 2022.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp lợi nhuận ròng của Sonadezi đạt trên 1.000 tỷ đồng, và là năm có lãi ròng cao thứ 2 từ trước tới nay của ông lớn bất động sản khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai này.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Sonadezi đạt 23.138 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với đầu năm.

Tài sản ngắn hạn giảm 3,16% xuống còn 7.507 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 18,215 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của Sonadezi đạt gần 2.155 tỷ đồng, tăng 20,15%.

Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án khu công nghiệp, khu đô thị Châu Đức tăng gần 300 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối năm 2023 là 13.043 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Tuy nhiên, nợ ngắn hạn tăng 6,07% lên 3.864 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính giảm 3,68% xuống 4.815 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SNZ đạt mức 34.000 đồng/cổ phiếu, tăng 2,1% so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là gần 27 nghìn đơn vị.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Sonadezi đã đạt doanh thu cao kỷ lục nào trong năm 2023?,Giá cổ phiếu SNZ tăng bao nhiêu trong phiên giao dịch ngày 31/01?