SSI ghi nhận tăng trưởng ấn tượng trong quý 4/2023

SSI báo lãi trước thuế quý 4/2023 tăng 151% so với cùng kỳ năm trước
CTCP Chứng khoán SSI đã báo cáo tăng trưởng đáng kinh ngạc với tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng 151% so với cùng kỳ năm trước.

SSI ghi nhận tăng trưởng ấn tượng trong quý 4/2023

SSI, một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ cho quý 4/2023. Theo báo cáo, SSI đã ghi nhận một tăng trưởng đáng kinh ngạc với tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng lần lượt 48% và 151% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu doanh thu của SSI trong quý 4/2023

Mảng Dịch vụ Chứng khoán, bao gồm doanh thu từ môi giới, tư vấn, lưu ký và cho vay ký quỹ, đã đóng góp gần 827 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và khác đạt 387 tỷ đồng, trong khi mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 439 tỷ đồng.

Mảng hoạt động Đầu tư của SSI

Doanh thu từ hoạt động Đầu tư đã đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp 49% vào tổng doanh thu hoạt động. Doanh thu từ Nguồn vốn & Kinh doanh tài chính (KDTC) cũng đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 180 tỷ đồng và chiếm 9% tổng doanh thu. Mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và khác đã ghi nhận doanh thu 16 tỷ đồng.

Kết quả hợp nhất của SSI

Tổng doanh thu cả năm 2023 ước đạt 7.285 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2022 và hoàn thành 105% kế hoạch. LNTT đạt 2.848 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2022 và hoàn thành 112% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Mảng Dịch vụ chứng khoán của SSI

Mảng Dịch vụ chứng khoán của SSI đã ghi nhận 3.135 tỷ đồng doanh thu. Mảng môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và khác đã đạt hơn 1.566 tỷ đồng, trong khi mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Mảng Đầu tư của SSI

Mảng Đầu tư của SSI cũng đã ghi nhận một tăng trưởng đáng kể, với doanh thu đạt 3.128 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2022. Mảng đầu tư đã đóng góp lớn nhờ các khoản đầu tư giấy tờ có giá và danh mục trái phiếu do SSI đầu tư, đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi đúng hạn.

Mảng Nguồn vốn & KDTC của SSI

Mảng Nguồn vốn & KDTC của SSI cũng đã ghi nhận một tăng trưởng nhẹ, với doanh thu đạt 669,8 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022. Đây là mảng kinh doanh truyền thống dựa trên quy mô tổng tài sản, quan hệ với các định chế tài chính và môi trường lãi suất từng thời điểm.

Mảng Ngân hàng đầu tư & Khác của SSI

Mảng Ngân hàng đầu tư & Khác của SSI đã ghi nhận doanh thu 52 tỷ đồng. SSI đã ký kết các hợp đồng tư vấn phát hành cho một số doanh nghiệp lớn, và dự kiến hoạt động ngân hàng đầu tư sẽ có sự bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2024 khi thị trường huy động vốn và mua bán, sáp nhập sôi động trở lại.

Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của SSI

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của SSI đã đạt lần lượt 68.519 tỷ đồng và 22.584 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 3% so với cuối năm 2022. Dư nợ cho vay margin của SSI cũng đã tăng 35% so với cuối năm 2022, đạt 14.672 tỷ đồng.

Thị phần của SSI trên thị trường chứng khoán

Trên thị trường chứng khoán, SSI tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu với thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo tại HoSE. Trong quý 4/2023, SSI đã giữ vị trí thứ hai với thị phần 9,78%. Trên cả năm 2023, thị phần của SSI đạt 10,44%, tăng 0,6 điểm phần trăm so với năm 2022.

Kết luận

Với kết quả ấn tượng trong quý 4/2023 và cả năm 2023, SSI đã khẳng định vị thế là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Công ty đã đạt được mục tiêu tăng trưởng và vượt qua kế hoạch đã đề ra, đồng thời tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng và đa dạng cho khách hàng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lợi nhuận trước thuế của CTCP Chứng khoán SSI tăng bao nhiêu trong quý 4/2023 so với cùng kỳ năm trước?,Mảng nào trong CTCP Chứng khoán SSI đã đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh thu cả năm 2023?