SSI Research: Số trái phiếu đăng ký niêm yết trên HNX trong 3 tháng tới lên tới 733.000 tỷ đồng

SSI Research: Số trái phiếu đăng ký niêm yết trên HNX trong 3 tháng tới lên tới 733.000 tỷ đồng

SSI Research dự báo có khoảng 733.000 tỷ đồng trái phiếu hoặc 455 tổ chức phát hành sẽ đăng ký niêm yết trên HNX trong vòng ba tháng tới. Hiện chỉ có 19 mã phát hành đã được đăng ký với tổng giá trị 9.000 tỷ đồng.
Số trái phiếu đăng ký niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong 3 tháng tới dự kiến lên tới 733.000 tỷ đồng, theo dự báo của SSI Research. Đây là con số ấn tượng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Hiện tại, chỉ có 19 mã trái phiếu từ Tracodi, Vietcombank và Vinfast đã được đăng ký niêm yết trên HNX, với tổng giá trị là 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, với số liệu dự báo của SSI Research, còn rất nhiều trái phiếu và tổ chức phát hành đang chờ đăng ký niêm yết trong thời gian tới.

Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã đưa vào hoạt động sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ từ ngày 19/7/2023. Theo quy định, các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ Nghị định 153/2020 trở đi sẽ có tối đa ba tháng để bắt buộc đăng ký niêm yết với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Việc đưa ra sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ mang lại nhiều lợi ích cho thị trường. Đầu tiên, nó tạo ra sự minh bạch cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trước đây, việc tiếp cận thông tin về các đợt phát hành trái phiếu như mục đích phát hành, tài sản đảm bảo, lãi suất phát hành hay thông tin về dư nợ trái phiếu doanh nghiệp còn khá khó khăn. Nhưng với sàn giao dịch, nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận và nghiên cứu các thông tin này.

Thứ hai, sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ cung cấp thanh khoản cho các nhà đầu tư. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì lợi ích vốn có của một sàn giao dịch thứ cấp đối với thị trường nói chung. Chỉ khi có quy mô thanh khoản tốt, với nhiều mã trái phiếu được giao dịch, thì thị trường trái phiếu doanh nghiệp mới có thể phát triển mạnh mẽ.

Thứ ba, các giao dịch trên sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ sẽ quyết định xu hướng lợi suất trái phiếu doanh nghiệp. Điều này mang tính định hướng để xác định các rủi ro về sức khỏe tài chính của nhà phát hành và các biến động vĩ mô trên thị trường.

Việc xuất hiện sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ sẽ giúp nhu cầu trái phiếu doanh nghiệp phục hồi, đặc biệt là từ các nhà đầu tư tổ chức có nguồn vốn dồi dào và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư. Điều này cũng được hỗ trợ bởi môi trường lãi suất hiện tại đang có xu hướng giảm, giúp cải thiện nhu cầu đối với trái phiếu doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để khôi phục niềm tin và tâm lý đầu tư của nhà đầu tư cá nhân, cần có nhiều biện pháp hơn. SSI Research đề xuất Chính phủ nghiên cứu các giải pháp như xếp hạng trái phiếu dựa trên khả năng thanh toán, ban hành các nghị định, thông tư để giải quyết các vấn đề chưa được quy định cho trái phiếu doanh nghiệp, và sửa đổi quy trình phê duyệt phát hành ra công chúng.

Ngoài ra, cần điều chỉnh cấu trúc thị trường và giảm tỷ lệ tham gia trực tiếp của nhà đầu tư cá nhân để khôi phục nhu cầu trái phiếu và niềm tin của nhà đầu tư. Các bên tổ chức trung gian cũng cần tuân thủ các tiêu chuẩn và trách nhiệm cao hơn trong việc phân phối trái phiếu. Đồng thời, cần ban hành thêm các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện khuôn khổ về xử lý tài sản đảm bảo và công bố vỡ nợ.

Với sự phát triển của sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có triển vọng phục hồi và tạo ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

VNIndex 1,190.72 4.82 0.4%
HNX 236.53 1.55 0.66%
UPCOM 88.69 0.54 0.61%
[question] SSI Research đã ước tính có bao nhiêu tổ chức phát hành trái phiếu phải đăng ký niêm yết trên HNX trong vòng ba tháng tới?,Sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp mang lại những lợi ích gì cho thị trường?