SSI tăng vốn điều lệ vượt 19.600 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu

Cổ đông SSI thông qua phương án phát hành thêm hơn 453 triệu cổ phiếu nâng vốn điều lệ vượt 19.600 tỷ đồng
Cổ đông SSI đã thông qua phương án phát hành hơn 453 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên gần 19.645 tỷ đồng, củng cố vị trí số 1 trong ngành chứng khoán.

SSI tăng vốn điều lệ vượt 19.600 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu

CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI) vừa thông báo kết quả lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, cổ đông SSI đã thông qua phương án phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu thưởng và hơn 151 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Phương án phát hành cổ phiếu thưởng

Phương án phát hành cổ phiếu thưởng được thực hiện theo tỷ lệ 100:20, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác (nếu có) theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của công ty.

Phương án chào bán cổ phiếu

Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện với giá bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu có quyền mua 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này cũng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng cộng, SSI sẽ phát hành thêm hơn 453,3 triệu cổ phiếu mới. Nếu thành công, công ty dự kiến thu được gần 5.300 tỷ đồng từ phát hành này. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ do Hội đồng quản trị quyết định. Với việc tăng vốn điều lệ từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng, SSI sẽ củng cố vị trí số 1 về vốn trong nhóm các công ty chứng khoán.

Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP

SSI cũng đang triển khai phương án phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Hiện tại, cổ phiếu SSI đang giao dịch ở mức 32.200 đồng/cổ phiếu, tăng 89% từ đầu năm. Tuy nhiên, giá cổ phiếu vẫn thấp hơn gần 12% so với đỉnh cao đạt được vào tháng 9. Giá trị vốn hóa thị trường của SSI là 48.300 tỷ đồng (~2 tỷ USD), cao nhất trong nhóm các công ty chứng khoán.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Công ty Chứng khoán SSI đã thông qua phương án phát hành bao nhiêu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ?,Số tiền dự kiến thu được từ phương án phát hành cổ phiếu sẽ được dùng vào mục đích gì?