Sự chú ý đổ dồn vào phiên bán ròng khối ngoại lớn nhất trong 4 tháng, điều gì đang xảy ra?

Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 1.350 tỷ đồng trong phiên cơ cấu ETF, mạnh nhất trong 4 tháng, đâu là tâm điểm?
Phiên bán ròng khối ngoại mạnh nhất trong 4 tháng, điều gì đang xảy ra?

Sự chú ý đổ dồn vào phiên bán ròng khối ngoại lớn nhất trong 4 tháng, điều gì đang xảy ra?

Sự chú ý đổ dồn vào phiên bán ròng khối ngoại lớn nhất trong 4 tháng, điều gì đang xảy ra? Phiên giao dịch cuối tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự chuyển động đáng chú ý của khối ngoại. Trong phiên tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF như VNM ETF, FTSE Vietnam ETF và Fubon FTSE Vietnam ETF, khối ngoại đã bán ròng đột biến với giá trị lên đến 1.354 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng mạnh nhất của khối ngoại kể từ ngày 15/12/2013.

Diễn biến trên sàn HOSE

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng với giá trị xấp xỉ 1.312 tỷ đồng. Trong số đó, cổ phiếu FTS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 138 tỷ đồng. Đây là cổ phiếu mới được thêm vào danh mục của chỉ số MarketVector Vietnam Local Index, một chỉ số cơ sở của quỹ Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF). Cổ phiếu DIG cũng nằm trong danh sách mua ròng mạnh nhất với giá trị 99 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng cổ phiếu EIB và DGW với giá trị lần lượt là 44 tỷ đồng và 43 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu HPG chịu áp lực bán mạnh nhất từ khối ngoại với giá trị 199 tỷ đồng. Cổ phiếu VHM và VND cũng bị bán ròng với giá trị lần lượt là 158 tỷ đồng và 118 tỷ đồng.

Diễn biến trên sàn HNX

Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng với giá trị 18 tỷ đồng. Cổ phiếu PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 19 tỷ đồng. Cổ phiếu SHS cũng nằm trong danh sách mua ròng mạnh nhất với giá trị 14 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng cổ phiếu TIG, IDC và NBC với giá trị không quá lớn. Trong khi đó, cổ phiếu CEO chịu áp lực bán ròng từ khối ngoại với giá trị 8 tỷ đồng. Cổ phiếu MBS cũng bị bán ròng khoảng 5 tỷ đồng.

Diễn biến trên sàn UPCOM

Trên sàn UPCOM, khối ngoại đã bán ròng với giá trị 60 tỷ đồng. Cổ phiếu MPC được mua ròng với giá trị 2,7 tỷ đồng. Cổ phiếu ABI và MCH cũng được mua ròng với giá trị mỗi mã vài tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu VEA bị khối ngoại bán ròng khoảng 32 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng bán ròng cổ phiếu BSR, ACV và LTG.

Tác động của phiên bán ròng

Phiên bán ròng lớn nhất trong 4 tháng của khối ngoại đã gây sự chú ý và tạo ra tác động đáng kể trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc bán ròng của khối ngoại có thể làm giảm thanh khoản và tạo ra áp lực bán trên các cổ phiếu bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến sự giảm giá trên thị trường và làm mất niềm tin của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phiên bán ròng này có thể là một biến động ngắn hạn và không phản ánh được xu hướng dài hạn của thị trường. Việc khối ngoại bán ròng có thể do nhiều yếu tố như điều chỉnh danh mục đầu tư, lợi nhuận chốt lời hay tác động từ các yếu tố kinh tế và chính trị.

Tóm lại, phiên bán ròng khối ngoại lớn nhất trong 4 tháng đã tạo ra sự chú ý trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, cần phân tích kỹ lưỡng và đánh giá các yếu tố khác nhau để hiểu rõ hơn về diễn biến và tác động của phiên bán ròng này.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Trong phiên giao dịch cuối tuần, khối ngoại đã bán ròng bao nhiêu tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam?,Cổ phiếu nào là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trong phiên giao dịch này?