Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng và vai trò của Trung Quốc trong khu vực châu Á

Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng và vai trò của Trung Quốc trong khu vực châu Á

Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng và vai trò của Trung Quốc trong khu vực châu Á

Chuỗi cung ứng đang chuyển dịch từ Trung Quốc sang các nước châu Á khác, tuy nhiên, vai trò của Trung Quốc vẫn không thể coi là đơn giản như vậy. Tìm hiểu về sự thay đổi này và tầm quan trọng của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng thế giới.

Chuỗi cung ứng đang trải qua một quá trình chuyển dịch từ Trung Quốc sang các nước châu Á khác

Đánh dấu sự thay đổi trong hệ sinh thái sản xuất toàn cầu. Các công ty đa quốc gia đã bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung từ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhằm giảm rủi ro từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Mặc dù hoạt động sản xuất thành phẩm đã di chuyển ra khỏi Trung Quốc, chuỗi cung ứng vẫn chưa tách rời hoàn toàn khỏi quốc gia này.

Thay vì lắp ráp thành phẩm tại Trung Quốc, các nhà sản xuất Trung Quốc đang chuyển nguyên liệu chế biến và sản phẩm trung gian đến Đông Nam Á để lắp ráp cuối cùng

Điều này cho thấy vai trò quan trọng của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng vẫn chưa thể thay thế.

Theo một báo cáo từ tập đoàn tài chính Nomura Holdings, tỷ trọng xuất khẩu từ các nước châu Á khác sang Trung Quốc đã giảm từ 22% vào tháng 4/2021 xuống còn 18% vào tháng 6/2023

Đây là sự suy giảm lớn nhất trong vòng hai thập kỷ. Sự thay đổi này phản ánh sự dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc.

Mặc dù chuỗi cung ứng đang chuyển dịch khỏi Trung Quốc, quốc gia này vẫn đóng vai trò to lớn trong thương mại toàn cầu

Trung Quốc chiếm khoảng 1/3 tổng lượng sản xuất của thế giới và tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng thế giới. Ngay cả khi các công ty Trung Quốc cũng đang chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi nước này để tránh rủi ro, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào thương mại toàn cầu.

Các nhà nghiên cứu cũng đã nhận thấy rằng Trung Quốc đóng vai trò "hậu trường" trong việc cung cấp linh kiện và nguyên liệu cho hàng xuất khẩu của các nước khác

Mặc dù tỷ trọng của Trung Quốc trong tổng hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đã giảm, Trung Quốc vẫn giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dù chuỗi cung ứng đang chuyển dịch sang các nước châu Á khác, Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu

Sự thay đổi này không chỉ đơn giản là việc các công ty chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc, mà còn liên quan đến sự tương tác phức tạp giữa các quốc gia trong chuỗi cung ứng. Trung Quốc vẫn là một "công xưởng thế giới" và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khu vực châu Á.

[question] Các công ty đa quốc gia đã chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc vì lý do gì?,Trung Quốc đóng vai trò gì trong chuỗi cung ứng thế giới?