Sự đóng góp ngày càng lớn của doanh nhân trong phát triển đất nước

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, chúng ta nhìn lại sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ doanh nhân và vai trò quan trọng của họ trong xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập của Việt Nam.

Sự đóng góp ngày càng lớn của doanh nhân trong phát triển đất nước

Cùng với sự phát triển của đất nước, đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế và xã hội. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, chúng ta nhìn lại sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ doanh nhân và vai trò quan trọng của họ trong xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập của Việt Nam.

Sự hồi sinh của nền kinh tế

Cách đây 78 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư chúc mừng đến giới Công thương Việt Nam vào ngày 13/10/1945, khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vừa ra đời. Từ đó, công cuộc Đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đã mang lại sự hồi sinh cho nền kinh tế. Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã tạo nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Vai trò quan trọng của doanh nhân

Đội ngũ doanh nhân đóng vai trò lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp của đất nước. Hiện nay, số lượng doanh nhân đã đạt con số từ 2-3 triệu người, và nếu tính tất cả những người làm kinh doanh và các hộ kinh doanh cá thể, đội ngũ doanh nhân có thể đạt tới 10 triệu người. Đây là một nguồn nhân lực đặc biệt của đất nước, có vai trò quan trọng trong thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập của Việt Nam.

Đóng góp vào phát triển kinh tế

Đội ngũ doanh nhân đã tạo nên lực lượng hùng hậu thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển. Khu vực kinh tế tư nhân, cùng với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI và các hợp tác xã đã đóng góp để đưa quy mô GDP Việt Nam nằm trong Top 40 của thế giới và quy mô thương mại quốc tế nằm trong Top 20 của thế giới. Sản phẩm Việt Nam đã vươn ra thị trường toàn cầu và đáp ứng tốt các nhu cầu trong nước. Điều này đã làm cho đời sống nhân dân được cải thiện vượt bậc, với GDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 4.110 USD, tăng 48 lần so với năm 1986.

Khó khăn và mong muốn

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã nêu lên những khó khăn và vướng mắc đang gặp phải trong hoạt động của mình. Biến động của thị trường thế giới đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Trong nước, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn về nguồn vốn, thị trường tiêu thụ và xuất khẩu. Do đó, các doanh nghiệp mong muốn có chính sách ổn định và thuận lợi từ đảng và Nhà nước để vượt qua khó khăn trong thời gian tới.

Vai trò của chính sách

Bà Vũ Kiều Nữ, Giám đốc Công ty Vũ Kiều, cho rằng chính sách cần ổn định và không nên thay đổi quá nhiều để không gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực xây dựng liên quan đến bất động sản, chính sách về đất đai cần được chuẩn hóa và không nên thay đổi quá nhiều. Bà cũng nhấn mạnh rằng không nên phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

Nghị quyết 41

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam, lực lượng doanh nghiệp đã đón nhận Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị. Nghị quyết này có nhiều nội dung mới về quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Mục tiêu của nghị quyết là đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Kết luận

Với sự đóng góp ngày càng lớn của đội ngũ doanh nhân, Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và tự tin hướng tới mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển. Chính sách ổn định và sự hỗ trợ từ đảng và Nhà nước sẽ giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

[question] Ai là Chủ tịch VCCI?,Những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải là gì?