Sử dụng nguồn thu từ xổ số để đầu tư cho các công trình quan trọng

Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn đề xuất sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết để đầu tư cho các công trình quan trọng và phát triển kinh tế địa phương.

Sử dụng nguồn thu từ xổ số để đầu tư cho các công trình quan trọng

Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn đã đề nghị sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết để đầu tư thêm cho những công trình có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Ông cho biết rằng, trong thời gian qua, Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp miễn giảm thuế, phí nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, điều này cũng đã ảnh hưởng đến nguồn thu của chính quyền địa phương.

Tạo điều kiện thu nguồn từ các lĩnh vực khác nhau

Ông Sơn cho rằng, để bù đắp cho việc giảm nguồn thu theo chính sách của Chính phủ, cần tạo điều kiện cho địa phương có thể thu ở các lĩnh vực khác nhau. Nếu không, hàng nghìn tỷ đồng sẽ bị giảm. Ông đưa ra ví dụ với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh ven biển có tiềm năng phát triển năng lượng gió. Ông cho rằng cần tạo điều kiện cho các tỉnh này phát triển lĩnh vực năng lượng gió để có nguồn thu bù đắp.

Sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết

Theo ông Sơn, 21 tỉnh thành phía Nam có lợi thế là có nguồn thu từ xổ số kiến thiết. Nguồn thu này đã được sử dụng cho giáo dục, y tế và xây dựng nông thôn mới theo chính sách của Chính phủ. Ông đề nghị để Hội đồng nhân dân của các tỉnh thành quyết định việc sử dụng nguồn thu này để đầu tư thêm cho những công trình có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương.

Tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ

Ông Sơn cũng nhấn mạnh rằng cần tạo điều kiện phù hợp để các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu, nhằm đảm bảo thu nhập và cuộc sống cho hàng nghìn cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, hiện nay các bộ, ngành Trung ương chưa có hướng dẫn đầy đủ về việc các đơn vị sự nghiệp công lập có điều kiện tự chủ. Ông đề nghị Bộ Tài chính quan tâm đến vấn đề này.

Tránh trục lợi vốn đầu tư công

Ông Lê Hữu Trí, một đại biểu khác, nhấn mạnh rằng vốn đầu tư công cần được sử dụng đúng mục đích và tránh trục lợi. Ông cho rằng, nguồn vốn đầu tư công cần tập trung vào việc xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia.

Cải thiện công tác đầu tư công

Theo ông Trí, công tác đầu tư công vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế, đặc biệt là trong khâu tổ chức thực hiện từ công tác xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu đầu tư, chuẩn bị đầu tư, phân bổ nguồn lực giải phóng mặt bằng, triển khai thi công và giải ngân. Ông cho rằng cần tháo gỡ các vướng mắc trong trình tự, thủ tục đầu tư công và các quy định về đất đai, môi trường, đấu thầu, chi ngân sách khoáng sản.

Đảm bảo công tác đầu tư công đúng mục đích

Ông Trí cho rằng việc đầu tư phải đúng mục tiêu và từng công trình dự án phải phát huy hiệu quả và bảo đảm chất lượng. Ông cũng đề nghị cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng lợi dụng đầu tư công, tham nhũng và lãng phí nguồn lực của đất nước.

Cải thiện tỷ lệ giải ngân

Đại biểu Triệu Quang Huy cùng quan điểm với ông Trí, cho rằng tỷ lệ giải ngân đầu tư công trong 9 tháng năm 2023 có cải thiện so với các năm trước, nhưng vẫn chưa đạt như yêu cầu. Ông cũng đề cập đến những vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư và thủ tục đầu tư, gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy định đầu tư ODA

Ông Huy cũng đề nghị Chính phủ xem xét tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng và công tác tổng hợp thẩm định, giao kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện đối với các dự án ODA.

Tổng kết

Việc sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết để đầu tư cho các công trình quan trọng là một đề xuất đáng chú ý của đại biểu Nguyễn Trúc Sơn. Điều này sẽ giúp địa phương có nguồn thu bù đắp và đảm bảo phát triển kinh tế một cách cân đối. Tuy nhiên, cần có sự quan tâm và hướng dẫn đầy đủ từ

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ông Nguyễn Trúc Sơn đề xuất sử dụng nguồn thu từ xổ số cho mục đích gì?,Các đại biểu nhấn mạnh vấn đề gì trong công tác đầu tư công?