Sự gia tăng đáng kể của nhà nghiên cứu AI hàng đầu từ Trung Quốc

50% nhà nghiên cứu AI hàng đầu đến từ Trung Quốc
Một báo cáo mới cho thấy Trung Quốc đang trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về nhà nghiên cứu AI hàng đầu trên thế giới. Sự gia tăng đáng kể này đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho các quốc gia khác.

Sự gia tăng đáng kể của nhà nghiên cứu AI hàng đầu từ Trung Quốc

Trong những năm gần đây, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng và cạnh tranh nhất trên thế giới. Các công ty và tổ chức trên khắp thế giới đang đua nhau thu hút nhân tài AI hàng đầu để đảm bảo sự phát triển và cạnh tranh của mình. Một báo cáo mới của MacroPolo, một tổ chức có trụ sở tại Viện Paulson ở Chicago, Mỹ, đã chỉ ra rằng Trung Quốc đang trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về nhà nghiên cứu AI hàng đầu trên thế giới.

Sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc trong lĩnh vực AI có thể được giải thích bởi nhiều yếu tố. Một trong số đó là sự đầu tư lớn của nước này vào giáo dục AI. Theo CEO Damian Ma của MacroPolo, từ năm 2018, Trung Quốc đã bổ sung các chương trình AI tại hơn 2.000 khoa, hơn 300 trường, đều ở các trường đại học hàng đầu. Điều này đã tạo ra một nguồn nhân lực AI đáng kể trong nước, đồng thời tăng cường nhu cầu về ngành AI của chính Trung Quốc.

Sự gia tăng đáng kể của nhà nghiên cứu AI hàng đầu từ Trung Quốc

Theo báo cáo của MacroPolo, sự gia tăng đáng kể của nhà nghiên cứu AI hàng đầu từ Trung Quốc đã được thể hiện qua các con số ấn tượng. Năm 2019, tỷ lệ nhà nghiên cứu AI hàng đầu đến từ Trung Quốc là 29%, trong khi Mỹ chỉ đạt 20%, châu Âu là 17% và Ấn Độ là 8%. Tuy nhiên, đến năm 2022, tỷ lệ nhà nghiên cứu AI hàng đầu từ Trung Quốc đã tăng lên 47%, trong khi Mỹ giảm xuống còn 18%, châu Âu là 12% và Ấn Độ là 5%. Điều này cho thấy khoảng một nửa số nhà nghiên cứu AI hàng đầu đến từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng sự gia tăng đáng kể này không chỉ áp dụng cho việc nghiên cứu AI, mà còn cho việc làm việc trong lĩnh vực này. Năm 2019, tỷ lệ nhà nghiên cứu AI hàng đầu làm việc tại Mỹ là 59%, trong khi Trung Quốc chỉ đạt 11%, châu Âu là 10% và Canada là 6%. Tuy nhiên, đến năm 2022, tỷ lệ này đã thay đổi, với Mỹ giảm xuống còn 42%, Trung Quốc tăng lên 28%, châu Âu là 12% và Canada là 2%.

Sự gia tăng đáng kể của nhà nghiên cứu AI hàng đầu từ Trung Quốc

Sự gia tăng đáng kể của nhà nghiên cứu AI hàng đầu từ Trung Quốc đã đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho các quốc gia khác. Trong khi Mỹ đang cố gắng ngăn chặn hoạt động gián điệp từ Trung Quốc, họ buộc phải chấp nhận các nhà nghiên cứu AI Trung Quốc để không bị tụt lại phía sau trong lĩnh vực AI. Điều này có thể dẫn đến nhiều vụ rò rỉ thông tin và tranh cãi về bảo mật. Tuy nhiên, sự gia tăng đáng kể của nhà nghiên cứu AI hàng đầu từ Trung Quốc cũng mở ra cơ hội hợp tác và học hỏi cho các quốc gia khác, đồng thời thúc đẩy sự phát triển toàn cầu của lĩnh vực AI.

Trung Quốc đang trở thành một trong những động lực chính đằng sau sự phát triển của lĩnh vực AI trên thế giới. Sự gia tăng đáng kể của nhà nghiên cứu AI hàng đầu từ Trung Quốc đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho các quốc gia khác. Để duy trì sự cạnh tranh và phát triển trong lĩnh vực này, các quốc gia cần tìm ra cách tận dụng những cơ hội hợp tác và học hỏi từ Trung Quốc, đồng thời tăng cường bảo mật thông tin và ngăn chặn hoạt động gián điệp.

Nguồn: Báo Thanh Niên

[question] Tại sao Trung Quốc có nhiều nhà nghiên cứu AI hàng đầu nhất thế giới?,Mỹ đang đối mặt với vấn đề gì khi chấp nhận các nhà nghiên cứu AI Trung Quốc?