Sự giảm sút của đơn hàng xuất khẩu công nghệ thông tin ở Việt Nam: Nguyên nhân và triển vọng

Sự giảm sút của đơn hàng xuất khẩu công nghệ thông tin ở Việt Nam: Nguyên nhân và triển vọng

Doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 9 tháng đầu năm 2023 giảm 1,2%, nhưng có dấu hiệu phục hồi từ tháng 7. Bài viết này sẽ phân tích nguyên nhân và triển vọng của thị trường xuất khẩu công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Sự giảm sút của đơn hàng xuất khẩu công nghệ thông tin ở Việt Nam: Nguyên nhân và triển vọng

Đơn hàng xuất khẩu công nghệ thông tin của Việt Nam đã gặp sự giảm sút trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, từ tháng 7/2023, thị trường xuất khẩu đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân và triển vọng của sự giảm sút này.

Nguyên nhân chính của sự giảm sút

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, sự giảm sút của đơn hàng xuất khẩu công nghệ thông tin ở Việt Nam có nguyên nhân chủ yếu từ tình hình kinh tế thế giới. Kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế ở nhiều nước chưa có dấu hiệu phục hồi. Thị trường tiêu dùng công nghệ thông tin cũng giảm sút do tác động cộng hưởng của xung đột giữa Nga và Ukraina và ảnh hưởng của hậu đại dịch Covid-19.

Sự giảm sút này đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam nói chung và sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin nói riêng. Các đơn hàng xuất khẩu công nghệ thông tin của Việt Nam cũng đã sụt giảm do tình hình kinh tế toàn cầu không thuận lợi.

Triển vọng của thị trường xuất khẩu công nghệ thông tin

Mặc dù đơn hàng xuất khẩu công nghệ thông tin đã giảm sút, nhưng từ tháng 7/2023, thị trường xuất khẩu đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử trong Quý III/2023 đã tăng mạnh 10% so với cùng kỳ. Tỷ giá USD/VND cũng tăng cao, giúp thu hẹp đà giảm của doanh thu lũy kế năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng (~ 100 tỷ USD), giảm 1,2 % so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực công nghiệp phần cứng, điện tử trong 9 tháng năm 2023 ước đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng (~95,8 tỷ USD) giảm 2% so với cùng kỳ năm 2022.

Mặc dù giảm sút, xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử vẫn chiếm khoảng 31% giá trị xuất khẩu của cả nước. Hai nhóm hàng hóa "Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện" và "Điện thoại và linh kiện các loại" vẫn giữ vững vị trí hàng đầu trong 12 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao của cả nước.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, giá trị xuất khẩu máy tính và linh kiện ước đạt gần 41,3 tỷ USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại ước đạt trên 39,5 tỷ USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Mặc dù có những khó khăn, số lượng doanh nghiệp công nghệ số đăng ký thành lập vẫn tăng ổn định. Tháng 9/2023, ước đạt 73.500 doanh nghiệp, tăng 700 doanh nghiệp so với tháng 08/2023.

Triển vọng của thị trường xuất khẩu công nghệ thông tin ở Việt Nam là tích cực. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp tục đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về công nghiệp ICT Make in Viet Nam. Đồng thời, đã triển khai các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2023” và xây dựng sách trắng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam năm 2023.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ký kết hợp tác với các tập đoàn vi mạch của Mỹ và tổ chức Hội thảo phát triển công nghiệp công nghệ thông tin “VietNam International Digital Hub” tại tỉnh Đồng Nai.

Nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong Quý IV/2023 là lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số, Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, và xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2035.

[question] Doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023 đã giảm bao nhiêu so với cùng kỳ năm 2022?,Những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến giảm sút đơn hàng xuất khẩu công nghệ thông tin của Việt Nam?